സഹായം Reading Problems? Click here


എം.ആർ.എം.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് . ഇടവ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ കാലം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ കാലം

കൊറോണ എന്നൊരു രോഗം വന്നു
മരീചികപോലെ
നാടു നടുങ്ങി ഞങ്ങൾ ഭയന്നു
വീട്ടിൽ ഇരിപ്പായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പായി
ആരും തമ്മിൽ കാണുന്നില്ല
കാഴ്ചക്കപ്പുറമായി
എല്ലാം കാഴ്ചക്കപ്പുറമായി
വാർത്തയിൽ മാത്രമൊതുങ്ങിക്കൂടി
വീട്ടിലിരിപ്പായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരിപ്പായി
ലോകം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി
വീട്ടിലിരിപ്പായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരിപ്പായി

ആത്മനാ രാജ് ബി
5 C എം ആർ എം കെ എം എം എച്ച് എസ് എസ് , ഇടവ
വർക്കല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത