സഹായം Reading Problems? Click here

ആർ സി എൽ പി എസ്സ് ഉച്ചക്കട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ശുചിത്വം

എങ്ങും മൂകത മാത്രം
നമ്മുടെയീ കൊച്ചുകേരളത്തിൽ
വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കണം
നമ്മൾ നിശ്ചിത അകലം കാക്കണം
പരിസര ശുചിത്വം ജീവിതചര്യയാക്കണം
എന്നാൽ നമുക്കീ മഹാമാരിയെ
തുരത്തിടാം എന്നേക്കുമായി
നമുക്കൊന്നായ് നേരിടാമീ വൈറസിനെ
 

നവീൻ അലക്സ്‌.
II A ആർ സി എൽ പി എസ്സ് ഉച്ചക്കട
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Remasreekumar തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത