സഹായം Reading Problems? Click here


ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി/അക്ഷരവൃക്ഷം/KIDS FOR SAVING EARTH

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
KIDS FOR SAVING EARTHThe Earth is my home
  I promise to keep it
  healthy and beautiful.
  I will love the land,
  the air,the water and
  all living creatures.
  I will be a defender of
      My planet.
  United with friends
  I will save the Earth.


Jineesh.N
9 C ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി
കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത