സഹായം Reading Problems? Click here


ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഓർമ്മയാകുന്നു പ്രകൃതി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഓർമ്മയാകുന്നു പ്രകൃതി

അമ്മയാം വിശ്വപ്രകൃതി നമുക്ക് തന്ന-
സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എവിടെപ്പോയി ?
മരങ്ങളില്ല കാടുകളും ....
പുല്ലുകൾ ഇല്ല മേടുകളും ....
ചില്ലുകണ്ണാടി യായിരുന്ന പുഴയുമാകെ
മാലിന്യങ്ങൾ മൂടി വരണ്ടുപോയി ....
കൂകി വിളിക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക്
തണലേകുന്ന മരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല....
പുല്ലുകൾ നിരന്ന് മേട്ടിലാകെ
കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ....
എത്ര കുളങ്ങളെ മണ്ണിട്ടു മൂടി
ഇത്തിരി പോന്നൊരു ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ....
വള്ളികൾ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞു പടർ -
ന്നിരുന്ന ചില്ലയില്ല
എല്ലാം നിറഞ്ഞിരുന്ന കാലം കടന്നുപോയി
ഇന്നത്തേക്ക് എല്ലാം ഒരു ഓർമയായി...!

ഐശ്വര്യ വി
8 D ആർ.പി.എം.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പനങ്ങാട്ടിരി
കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത