സഹായം Reading Problems? Click here

ആർ.ആർ.വി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ വീട്ടിലിരിക്കാം വൃത്തിയായി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വീട്ടിലിരിക്കാം വൃത്തിയായി      

കൊറോണയെ ഭയന്ന് കൈ കഴുകാൻ തുടങ്ങി
പിന്നെ വീട്ടിലിരിക്കാനും
വീട് വൃത്തിയാക്കാനും
അമ്മയെ സഹായിക്കാനും
ചക്ക എരിശ്ശേരി കഴിക്കാനും
പറമ്പിലെ കാട്ടുമുല്ലയെ
പരിചയപ്പെടാനും
മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പമിരിക്കാനും
കൊറോണ പോകാറായി
പക്ഷെ ഞങ്ങളിനിയും കൈ കഴുകും
വീട് വൃത്തിയാക്കും
അമ്മയെ ഇനിയും സഹായിക്കും
പറമ്പിലെ കാട്ടുമുല്ലയെ കാണും
മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പമിരിക്കും
ചക്ക എരിശ്ശേരി കഴിക്കും

 
ആദിത്യൻ പി
6 രാജാ രവി വർമ്മ ബോയ്സ് വിഎച്ച് എസ്‌ എസ് കിളിമാനൂർ
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - sheebasunilraj തീയ്യതി: 15/ 02/ 2022 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത