സഹായം Reading Problems? Click here

Schoolwiki

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
12:40, 5 മാർച്ച് 2022-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Schoolwikihelpdesk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ("Schoolwiki" സംരക്ഷിച്ചു ([തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം)))
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
SVLPS Thazhakara
SVLPS Thazhakara

School Wiki is a unique initiative by IT@School, which was launched in 2009, to foster a culture of collaborative learning among students. School Wiki currently features details of over 15,000 schools in Kerala and gives a bird’s eye view on the schools’ elementary data, historical references, infrastructure, renowned Alumni, School websites, School Map, Blogs, Class Magazines, supporting images and videos. It has over 30,997 articles and 13,000 users and increasing day by day. Made completely in Malayalam, SchoolWiki features educational contents made by students, teachers, alumni, and public.

Main Page
School wiki logo

Key features

School Wiki, prepared using Wikimedia Foundation’s Mediawiki software, host various educational contents prepared by the students as well as teaching materials collaboratively developed by the teacher communities. The geographical details of every school locality in the State have also been made available through School Wiki. School Wiki aims at collaborative data building and to generate more interest among students to learn Malayalam. The portal provides a host of features including special privileges for District Admin, search articles alphabetically, facility to display pictures in Wikicomments, Wiki Editor, School Mapping using of Open Street Map, facility to search in Malayalam and English languages. In addition to these, School Wiki also has specific extensions such as prettyURL, Upload Wizard, Editcounts, Checkuser, Gadgets and Thanks.

Impacts or Benefits

Prior to the rollout of SchoolWiki, there was no such application or portal which included details of the entire schools of a State. Eventhough some schools had their own individual pages in Wiki or their own website, they were limited to contents which were not uniform or relevant. With its implementation, SchoolWiki has become a portal which is not only a database of all schools, but also helps in creating a uniform structure in displaying the details of each school. The portal has been well taken up by the students and teachers which is evident from its 30,000 + articles and 13,000+ users .

Sustainability and Scalability

The sustainability of SchoolWiki depends on the integration of the core idea of repository of schools and resource portals which could be useful for students. Periodic training for students and teachers in uploading contents, proper monitoring system at school, district and state level etc ensure the sustainability of SchoolWiki. SchoolWiki model can be replicated if it is conceived as a dynamic repository of schools as a well as a resource portal. Necessary requirements such as a high capacity server, technology expertise, trainings for students and teachers should also be taken care. Necessary funding for procuring Servers, ICT equipments at സ്കൂൾസ്,, trainings etc have to be found through various sourc

"https://schoolwiki.in/index.php?title=Schoolwiki&oldid=1707553" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്