സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെട്ടിയാംകിണർ/Activities" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
 
<font size=5>
 
<font size=5>
  
   [['''  2019-20 ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ    ''']]
+
   [['''  2020-21  ''']]
 
+
  [[''' 2019-20 ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന  പ്രവർത്തനങ്ങൾ   ''']]
<font color=GREEN> ''പ്രവർത്തനങ്ങൾ : കൂടുതൽ അറിയാൻ''</font>
+
  [['''  2018-19 ൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ''']]
 
 
[[ഭൂമിക്കൊരു കുട|1  ഭൂമിക്കൊരു കുട]]
 
 
 
[[വായനാവസന്തം|2 വായനാവസന്തം]]
 
 
 
[[അന്തർദേശീയ യോഗാദിനാചരണം| 3 അന്തർദേശീയ യോഗാദിനാചരണം]]
 
 
 
[[സഡാക്കോ സസാക്കി| 4 സഡാക്കോ സസാക്കി 2019]]
 
 
 
[[കൗമാരദിനാചരണം| 5  കൗമാരദിനാചരണം]]
 
 
 
[[മുറ്റത്തൊരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടം| 6 മുറ്റത്തൊരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടം|]]
 
  '''  2018-19 ൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  '''
 
 
 
<font color=GREEN> ''പ്രവർത്തനങ്ങൾ : കൂടുതൽ അറിയാൻ''</font>
 
 
 
[[പുസ്തകകോന്തല|1 പുസ്തകകോന്തല]]
 
 
 
[[അമ്മ വായന|2 അമ്മ വായന]]
 
 
 
[[ശാസ്ത്രയാത്ര| 3 ശാസ്ത്രയാത്ര]]
 
 
 
[[മുററത്തൊരു തേൻവരിക്ക|4 മുററത്തൊരു തേൻവരിക്ക]]
 
 
 
[[കർക്കിടകപ്പെരുമ|5 കർക്കിടകപ്പെരുമ]]
 
 
 
[[പുസ്തകോത്സവം|6 പുസ്തകോത്സവം]]
 
 
[[ബഷീർദിനം|7 ബഷീർദിനം]]
 
 
 
[[തെളിച്ചം വെളിച്ചം|8 തെളിച്ചം വെളിച്ചം]]
 
 
[[ യോഗദിനം|9 യോഗദിനം]]
 
 
 
[[സാക്ഷരതാദിനം|10 സാക്ഷരതാദിനം]]
 
 
 
[[ഗണിതക്ലിനിക്ക്|11 ഗണിതക്ലിനിക്ക്]]
 
 
 
[[ദേശീയഅദ്ധ്യാപകദിനം|12 ദേശീയഅദ്ധ്യാപകദിനം]] 
 
 
 
[[മോട്ടിവേഷൻക്ലാസ്|13 മോട്ടിവേഷൻക്ലാസ്]]
 
 
 
[[ശാസ്ത്രരംഗം|14 ശാസ്ത്രരംഗം]]
 
 
 
[[പായ്ക്കററിലെ മരണം|15 പായ്ക്കററിലെ മരണം]]
 
 
 
[[ഓസോൺദിനം|16 ഓസോൺദിനം]]
 
 
 
[[ഹിന്ദീദിവസ്|17 ഹിന്ദീദിവസ്]]
 
 
 
[[മഴവില്ലഴക്|18 മഴവില്ലഴക്]]
 
 
 
[[സേ നോ വാർ|19 സേ നോ വാർ]]
 
 
 
[[പഴ‍ഞ്ചൊൽമൂല|20 പഴ‍ഞ്ചൊൽമൂല]]
 
 
 
[[അതിജീവനത്തിൻെറ കേരളം|21 അതിജീവനത്തിൻെറ കേരളം]]
 
 
 
[[പാസ് വേഡ് ദ്വിദിന ക്യാമ്പ്|22 പാസ്‌വേഡ് ദ്വിദിന ക്യാമ്പ്]]
 
 
 
[[വളകിലുങ്ങും കൗമാരം|23 വളകിലുങ്ങും കൗമാരം]]
 
 
 
[[നാദിയമുറാദ് വി ആർ വിത്ത് യൂ|24 നാദിയമുറാദ് വി ആർ വിത്ത് യൂ]]
 
 
 
[[ഭരണഘടനാദിനാചരണം|25 ഭരണഘടനാദിനാചരണം]]
 
 
 
[[ശ്രദ്ധ ഏകദിന ശില്പശാല|26 ശ്രദ്ധ ഏകദിന ശില്പശാല]]
 
 
 
[[ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളും പ്രതിവിധിയും|27 ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളും പ്രതിവിധിയും]]
 
 
 
[[മലയാളത്തിളക്കം2018|28 മലയാളത്തിളക്കം2018]]
 
 
 
[[അക്ഷരപ്പൂമഴ|29 അക്ഷരപ്പൂമഴ]]
 
 
 
[[ടോക്കിംഗ് ക്ലബ്|30 ടോക്കിംഗ് ക്ലബ്]]
 
 
 
[[ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി|31 ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി]]
 
 
 
[[എല്ലാരും പാടത്ത്|32 എല്ലാരും പാടത്ത്]]
 
 
 
[[കേരളത്തിനൊരു  കൈത്താങ്ങ്|33 കേരളത്തിനൊരു  കൈത്താങ്ങ്]]
 
 
 
[[കണ്ണ് പരിശോധന ക്യാമ്പ്|34 കണ്ണ് പരിശോധന ക്യാമ്പ്]]
 
 
 
[[ചാച്ചാജിക്കൊരു കത്ത്|35 ചാച്ചാജിക്കൊരു കത്ത്‍]]
 
 
 
[[നീലക്കുറിഞ്ഞിയെ തേടി|36 നീലക്കുറിഞ്ഞിയെ തേടി]]
 
 
 
[[സായുധസേനാദിനം|37 സായുധസേനാദിനം]]
 
 
 
[[INDEPENDENCE DAY|38 INDEPENDENCE DAY]]
 
 
 
[[SPORTS|39 SPORTS 18]]
 
 
 
[[ECLA 18|40 ECLA18]]''
 
 
 
[[വിശപ്പുരഹിത ക്ലാസ്റൂം‌‌‌‌‌|41 വിശപ്പുരഹിത ക്ലാസ്റൂം‌‌‌‌‌]]
 
 
 
[[ശിശുദിനാഘോഷം‌|42 ശിശുദിനാഘോഷം‌]]
 
 
 
[[നിങ്ങൾക്കെന്തോ പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ സമയവുമുണ്ട്|43 നിങ്ങൾക്കെന്തോ പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ സമയവുമുണ്ട്]]
 
 
 
[[സഹായS M S|44 സഹായ S MS]]
 
 
 
[[മഷിപ്പേന വിതരണം|45 മഷിപ്പേന വിതരണം]]
 
 
 
[[ACADEMIC CALENDER| 46 G H S ACADEMIC CALENDER]]
 
 
 
[[WELCOME 2019|47 WELCOME 2019]]
 
 
 
[[മൺസൂൺ ക്യാമ്പ്‌‌‌|48 മൺസൂൺ ക്യാമ്പ്‌‌‌]]
 

06:31, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2020 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

 '''  2020-21   '''
 '''  2019-20 ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന   പ്രവർത്തനങ്ങൾ    '''
'''  2018-19 ൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  '''