സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.വി.എൽ.പി.എസ് ചിറ്റൂർ/தமிழ் /செயல்பாடுகள்/2019-20/யோகா தினம்" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

  • (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 07:05, 21 നവംബർ 201921302 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ). . (1,239 ബൈറ്റുകൾ) (+1,239). . ('{| |- | style="background:#F0F8FF; border:4px solid #008700; padding:1cm; margin:auto;"| ==<div style="border-bottom:2px...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)