സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/ആഘോഷങ്ങൾ .

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്
16:20, 2 ഡിസംബർ 2019-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 48533 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' === ഓണാഘോഷം === എല്ലാ വർഷവും സ്കൂളിൽ ഓണാഘോഷം നടത...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

ഓണാഘോഷം

എല്ലാ വർഷവും സ്കൂളിൽ ഓണാഘോഷം നടത്തുന്നു. മാവേലിയെ ഒരുക്കുകയും പൂക്കളം ഇടുകയും കുട്ടികൾക്കു പല വിധ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.. സദ്യ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു..

ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച് സ്കൂളിൽ ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ചിത്ര രചന മത്സരത്തിൽ കുട്ടികൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ വിഷയം വെള്ളപൊക്കത്തിലെ ഓണാഘോഷം