സഹായം Reading Problems? Click here


ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2019-20/ഭരണ സമിതി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി‎ | ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ | 2019-20
17:04, 31 ഒക്ടോബർ 2019-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ലിറ്റിൽകൈറ്റ്‍സ് സ്‍ക‍ൂൾതല ഭരണ നിർവ്വഹണ സമി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)

ലിറ്റിൽകൈറ്റ്‍സ് സ്‍ക‍ൂൾതല ഭരണ നിർവ്വഹണ സമിതി.

ചെയർമാൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റെ് കോട്ടയിൽ രാജ‍ൂ
കൺവീനർ ഹെഡ്‍മിസ്‍ട്രസ്സ് ജി ലീലാമണി
വൈസ് ചെയർപേഴ്‍സൺ മാതൃസമിതി പ്രസിഡന്റ് ലേജ‍ൂ
ജോയിന്റ് കൺവീനർ 1 കൈറ്റ് മാസ്‍റ്റർ ജി മോഹനൻ
ജോയിന്റ് കൺവീനർ 2 കൈറ്റ്മിസ്‍ട്രസ്സ് ലക്ഷ്‍മി ജി ആർ
കളത്തിലെ എഴുത്ത് കളത്തിലെ എഴുത്ത് കളത്തിലെ എഴുത്ത്
ക‍ുട്ടികള‍ുടെ പ്രതിനിധി ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് ലീഡർ വരദ
ക‍ുട്ടികള‍ുടെ പ്രതിനിധി ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് ഡെപ്യീട്ടി ലീഡർ അഞ്‍ജു