സഹായം Reading Problems? Click here


"ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി /സാഹിത്യസമാജം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
വരി 1: വരി 1:
<font color=violet>
+
<font color=black>
 
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ആഴ്ചവട്ടം എന്ന പേരിൽ കുട്ടികളുടെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.കവിതാലാപനം,കവിയരങ്ങ്,നാടൻപാട്ടരങ്ങ്,ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ,സാഹിത്യക്വിസ്സ്,പുസ്തകാസ്വാദന സദസ്സ് എന്നിവ പ്രധാന ഇനങ്ങളാണ്.
 
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ആഴ്ചവട്ടം എന്ന പേരിൽ കുട്ടികളുടെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.കവിതാലാപനം,കവിയരങ്ങ്,നാടൻപാട്ടരങ്ങ്,ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ,സാഹിത്യക്വിസ്സ്,പുസ്തകാസ്വാദന സദസ്സ് എന്നിവ പ്രധാന ഇനങ്ങളാണ്.
  
  
  
[[പ്രമാണം:43015-7.JPG|thumb|left|" 2016 ജൂൺ19വായന ദിനത്തിൽ പുസ്തക ജ്യോതിയുമായി കുട്ടികൾ]]
+
[[പ്രമാണം:43015-7.JPG|thumb|left|" 2018 ജൂൺ19വായന ദിനത്തിൽ പുസ്തക ജ്യോതിയുമായി കുട്ടികൾ]]
 
[[പ്രമാണം:43015-9.JPG|thumb|left|"വായന ദിനത്തിൽ നടന്ന പുസ്തക പ്രദർശനം -സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലെ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു.]]
 
[[പ്രമാണം:43015-9.JPG|thumb|left|"വായന ദിനത്തിൽ നടന്ന പുസ്തക പ്രദർശനം -സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലെ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു.]]
 
[[പ്രമാണം:43015-10.JPG|thumb|left|"വായന വാരാചരണം നോവലിസ്റ്റ് എസ്.ആർ ലാൽ നിർവഹിക്കുന്നു]]
 
[[പ്രമാണം:43015-10.JPG|thumb|left|"വായന വാരാചരണം നോവലിസ്റ്റ് എസ്.ആർ ലാൽ നിർവഹിക്കുന്നു]]
  
 
<!--visbot  verified-chils->
 
<!--visbot  verified-chils->

17:06, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2018 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ആഴ്ചവട്ടം എന്ന പേരിൽ കുട്ടികളുടെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.കവിതാലാപനം,കവിയരങ്ങ്,നാടൻപാട്ടരങ്ങ്,ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടികൾ,സാഹിത്യക്വിസ്സ്,പുസ്തകാസ്വാദന സദസ്സ് എന്നിവ പ്രധാന ഇനങ്ങളാണ്.


" 2018 ജൂൺ19വായന ദിനത്തിൽ പുസ്തക ജ്യോതിയുമായി കുട്ടികൾ
"വായന ദിനത്തിൽ നടന്ന പുസ്തക പ്രദർശനം -സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലെ മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
"വായന വാരാചരണം നോവലിസ്റ്റ് എസ്.ആർ ലാൽ നിർവഹിക്കുന്നു