സഹായം Reading Problems? Click here


"കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/HS" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ചെ.)
(ചെ.)
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 4 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
 
{{PHSSchoolFrame/Pages}}
 
{{PHSSchoolFrame/Pages}}
 
{{prettyurl|K M H S S KAMBIL}}
 
{{prettyurl|K M H S S KAMBIL}}
<font size=6><center>ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം  </center></font>
 
 
<center><gallery>
 
<center><gallery>
പ്രമാണം:sg10.png|center|150px|ശ്രീമതി. സ‍ുധർമ്മ.ജി  ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്  
+
പ്രമാണം:sg10.png|center|150px|സ‍ുധർമ്മ.ജി  <br>ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്  
 
</gallery></center>
 
</gallery></center>
 
<center><gallery>
 
<center><gallery>
പ്രമാണം:Nn223.jpg|<center>ശ്രീമതി.അഖില. എൻ .<br>നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
+
പ്രമാണം:Nn223.jpg|<center> അഖില. എൻ .<br>നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
പ്രമാണം:Nn231.jpg|<center>ശ്രീമതി.മഞ്ജ‍ുള  <br>നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
+
പ്രമാണം:Nn231.jpg|<center>മഞ്ജ‍ുള  <br>നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
പ്രമാണം:nn260.jpg|<center>ശ്രീമതി.വിമല <br>കണക്ക് HS</center>
+
പ്രമാണം:nn260.jpg|<center>വിമല <br>കണക്ക് HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn226.jpg|<center>ശ്രീജ <br>മലയാളം  HS</center>
 
പ്രമാണം:Nn226.jpg|<center>ശ്രീജ <br>മലയാളം  HS</center>
പ്രമാണം:Nn222.jpg|<center>ശ്രീമതി.ഗീത എം.വി .<br>കണക്ക്  HS</center>
+
പ്രമാണം:Nn222.jpg|<center>ഗീത എം.വി .<br>കണക്ക്  HS</center>
പ്രമാണം:nn265.jpg|<center>ശ്രീമതി.അജിത<br>ഫിസിക്സ്  HS</center>
+
പ്രമാണം:nn265.jpg|<center>അജിത<br>ഫിസിക്സ്  HS</center>
പ്രമാണം:nn266.jpg|<center>ശ്രീ.അശോകൻ  <br>ഹിന്ദി  HS</center>
+
പ്രമാണം:nn266.jpg|<center>അശോകൻ  <br>ഹിന്ദി  HS</center>
പ്രമാണം:nn270.jpg|<center>ശ്രീ.നസീർ.എൻ  <br>അറബിക് HS</center>
+
പ്രമാണം:nn270.jpg|<center>നസീർ.എൻ  <br>അറബിക് HS</center>
പ്രമാണം:nn261.jpg|<center>ശ്രീമതി.സിന്ധു <br>കണക്ക് HS</center>
+
പ്രമാണം:nn261.jpg|<center>സിന്ധു <br>കണക്ക് HS</center>
പ്രമാണം:Nn215.jpg|<center>ശ്രീമതി.ബിന്ദ‍ു<br> സോഷ്യൽ സയൻസ്  HS</center>
+
പ്രമാണം:Nn215.jpg|<center>ബിന്ദ‍ു<br> സോഷ്യൽ സയൻസ്  HS</center>
പ്രമാണം:Nn217.jpg|<center>ശ്രീമതി.അന‍ുഷ <br>നാച്ചുറൽ സയൻസ്  HS</center>
+
പ്രമാണം:Nn217.jpg|<center>അന‍ുഷ <br>നാച്ചുറൽ സയൻസ്  HS</center>
പ്രമാണം:Nn219.jpg<center>|ശ്രീമതി.സരിത.കെ.<br>ഇംഗ്ലീഷ്  HS</center>
+
പ്രമാണം:Nn219.jpg<center>|സരിത.കെ.<br>ഇംഗ്ലീഷ്  HS</center>
പ്രമാണം:Nn227.jpg|<center>ശ്രീമതി.ഷീന <br> നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
+
പ്രമാണം:Nn227.jpg|<center>ഷീന <br> നാച്ച‍ുറൽ സയൻസ്  HS</center>
പ്രമാണം:Nn228.jpg|<center>ശ്രീമതി.സംഗീത <br> മലയാളം  HS</center>
+
പ്രമാണം:Nn228.jpg|<center>സംഗീത <br> മലയാളം  HS</center>
പ്രമാണം:Nn229.jpg|<center>ശ്രീമതി.സജ‍ുല  <br> ഇംഗ്ലീഷ്  HS</center>
+
പ്രമാണം:Nn229.jpg|<center>സജ‍ുല  <br> ഇംഗ്ലീഷ്  HS</center>
പ്രമാണം:Nn230.jpg|<center>ശ്രീമതി.മ‍ുഹ്‌സിന <br> ഇംഗ്ലീഷ്  HS</center>
+
പ്രമാണം:Nn230.jpg|<center>മ‍ുഹ്‌സിന <br> ഇംഗ്ലീഷ്  HS</center>
പ്രമാണം:Nn220.jpg|<center>ശ്രീമതി.സരിത.കെ.<br>ഇംഗ്ലീഷ്  HS</center>
+
പ്രമാണം:Nn220.jpg|<center>സരിത.കെ.<br>ഇംഗ്ലീഷ്  HS</center>
പ്രമാണം:Nn225.jpg|<center>ശ്രീമതി.സരിത <br>ഇംഗ്ലീഷ് HS</center>
+
പ്രമാണം:Nn225.jpg|<center>സരിത <br>ഇംഗ്ലീഷ് HS</center>
പ്രമാണം:nn262.jpg|<center>ശ്രീമതി.ഷജില <br>സോഷ്യൽ സയൻസ്  HS</center>
+
പ്രമാണം:nn262.jpg|<center>ഷജില <br>സോഷ്യൽ സയൻസ്  HS</center>
പ്രമാണം:nn237.jpg|<center>ശ്രീ.ജാബിർ.എൽ  <br>ഉറ‍ുദ‍ു HS</center>
+
പ്രമാണം:nn237.jpg|<center>ജാബിർ.എൽ  <br>ഉറ‍ുദ‍ു HS</center>
  
 
</gallery></center>
 
</gallery></center>

00:44, 11 ഡിസംബർ 2019 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ