സഹായം Reading Problems? Click here


എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള/Recognition

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള
17:02, 1 ജൂലൈ 2019-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 37001 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
  • 2017-18 എസ് എസ്എൽ സി റിസൾട്ട് മാർച്ച് 2018 100 % വിജയം......അഭിമാനനേട്ടം!!!!!.എല്ലാ വിഷയത്തിനും A+ 7
  • 2017-18 അദ്ധ്യയനവർഷത്തിലെ നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് 3 കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചു .
  • 2018-19 അദ്ധ്യയനവർഷത്തിലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്കൂളിനുള്ള പ്രഥമ ശബരീഷ് സ്‌മാരക സ്കൂൾ വിക്കി പുരസ്ക്കാരം കരസ്ഥം ആക്കി.. അഭിമാനനേട്ടം!!!!!
  • 2018-19 സ്റ്റേറ്റ് വർക്ക് എക്‌സ്‌പെരിയൻസിൽ 6 കുട്ടികൾ A+ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥം ആക്കി.
  • 2018-19 2 ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് കുട്ടികൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് തല ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
  • 2കുട്ടികൾക്ക് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് സംസ്ഥാന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് അവസരം ലഭിച്ചു!!!!!!! സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനനേട്ടം!!!!!
  • 2018-19 എസ് എസ്എൽ സി റിസൾട്ട് മാർച്ച് 2019 100 % വിജയം......അഭിമാനനേട്ടം!!!!!.എല്ലാ വിഷയത്തിനും 8A+
  • 'ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പുരസ്‌കാരം ജില്ലയിൽ ....മൂന്നാം സ്ഥാനം!!!!!!!!!!