സഹായം Reading Problems? Click here


"എസ്.ഡി.പി.വൈ. ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി/എന്റെ ഗ്രാമം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
(''''പള്ളുരുത്തി''' കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ തെക്കുപടി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
 
വരി 3: വരി 3:
 
കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് പള്ളുരുത്തി. വടക്ക് തോപ്പുംപടി, തെക്ക് പെരുമ്പടപ്പ്, കിഴക്ക് വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വിപ് എന്നിവയാണ് പള്ളുരുത്തിയുടെ സമീപപ്രദേശങ്ങൾ. തോപ്പുംപടി പാലം പള്ളുരുത്തിയെ വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വീപുമായും തുടർന്ന് പ്രധാന കരയുമായും യോജിപ്പിക്കുന്നു.പള്ളുരുത്തി മുൻപ് പള്ളുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ പഞ്ചായത്തുകളീൽ ഒന്നായിരുന്നു പള്ളുരുത്തി.  ഇപ്പോളിത് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമാണ്‌. കന്യകുമാരി - സേലം ദേശീയപാത 47 മുൻപ് ഇതിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിരുന്നത്.പള്ളുരുത്തിയിലെ പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങൾ ആണ് ശ്രീ ഭവാനീശ്വര മഹാക്ഷേത്രം ,അഴകിയകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം , വെങ്കിടാചലപതി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയവ. പല്ലുർറ്റ്" എന്ന പോർച്ചുഗീസ് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്ഥലനാമം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, "പുള്ളുവ തുരുത്ത്" എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണെന്നും ഒരു വാദമുണ്ട്.
 
കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് പള്ളുരുത്തി. വടക്ക് തോപ്പുംപടി, തെക്ക് പെരുമ്പടപ്പ്, കിഴക്ക് വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വിപ് എന്നിവയാണ് പള്ളുരുത്തിയുടെ സമീപപ്രദേശങ്ങൾ. തോപ്പുംപടി പാലം പള്ളുരുത്തിയെ വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വീപുമായും തുടർന്ന് പ്രധാന കരയുമായും യോജിപ്പിക്കുന്നു.പള്ളുരുത്തി മുൻപ് പള്ളുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ പഞ്ചായത്തുകളീൽ ഒന്നായിരുന്നു പള്ളുരുത്തി.  ഇപ്പോളിത് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമാണ്‌. കന്യകുമാരി - സേലം ദേശീയപാത 47 മുൻപ് ഇതിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിരുന്നത്.പള്ളുരുത്തിയിലെ പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങൾ ആണ് ശ്രീ ഭവാനീശ്വര മഹാക്ഷേത്രം ,അഴകിയകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം , വെങ്കിടാചലപതി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയവ. പല്ലുർറ്റ്" എന്ന പോർച്ചുഗീസ് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്ഥലനാമം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, "പുള്ളുവ തുരുത്ത്" എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണെന്നും ഒരു വാദമുണ്ട്.
 
എ.ഡി 1405 ൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം ഉപേക്ഷിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് കുടിയേറിയ പെരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപത്തിന് അഞ്ച് താവഴിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്നായിരുന്നു പള്ളിവിരുത്തി താവഴി.ഇവർ കൊച്ചിക്ക് തെക്കുഭാഗത്തു ഇന്നത്തെ തോപ്പുംപടിക്കു തെക്ക് താമസമാക്കി.അങ്ങിനെ ആ ഭാഗത്തിന് പള്ളുരുത്തിയെന്ന സ്ഥലപ്പേരുണ്ടായി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു
 
എ.ഡി 1405 ൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം ഉപേക്ഷിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് കുടിയേറിയ പെരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപത്തിന് അഞ്ച് താവഴിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്നായിരുന്നു പള്ളിവിരുത്തി താവഴി.ഇവർ കൊച്ചിക്ക് തെക്കുഭാഗത്തു ഇന്നത്തെ തോപ്പുംപടിക്കു തെക്ക് താമസമാക്കി.അങ്ങിനെ ആ ഭാഗത്തിന് പള്ളുരുത്തിയെന്ന സ്ഥലപ്പേരുണ്ടായി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു
 +
 +
<!--visbot  verified-chils->

00:33, 27 സെപ്റ്റംബർ 2017-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

പള്ളുരുത്തി

കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് പള്ളുരുത്തി. വടക്ക് തോപ്പുംപടി, തെക്ക് പെരുമ്പടപ്പ്, കിഴക്ക് വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വിപ് എന്നിവയാണ് പള്ളുരുത്തിയുടെ സമീപപ്രദേശങ്ങൾ. തോപ്പുംപടി പാലം പള്ളുരുത്തിയെ വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വീപുമായും തുടർന്ന് പ്രധാന കരയുമായും യോജിപ്പിക്കുന്നു.പള്ളുരുത്തി മുൻപ് പള്ളുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ പഞ്ചായത്തുകളീൽ ഒന്നായിരുന്നു പള്ളുരുത്തി. ഇപ്പോളിത് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമാണ്‌. കന്യകുമാരി - സേലം ദേശീയപാത 47 മുൻപ് ഇതിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിരുന്നത്.പള്ളുരുത്തിയിലെ പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങൾ ആണ് ശ്രീ ഭവാനീശ്വര മഹാക്ഷേത്രം ,അഴകിയകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം , വെങ്കിടാചലപതി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയവ. പല്ലുർറ്റ്" എന്ന പോർച്ചുഗീസ് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്ഥലനാമം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, "പുള്ളുവ തുരുത്ത്" എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണെന്നും ഒരു വാദമുണ്ട്. എ.ഡി 1405 ൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം ഉപേക്ഷിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് കുടിയേറിയ പെരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപത്തിന് അഞ്ച് താവഴിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്നായിരുന്നു പള്ളിവിരുത്തി താവഴി.ഇവർ കൊച്ചിക്ക് തെക്കുഭാഗത്തു ഇന്നത്തെ തോപ്പുംപടിക്കു തെക്ക് താമസമാക്കി.അങ്ങിനെ ആ ഭാഗത്തിന് പള്ളുരുത്തിയെന്ന സ്ഥലപ്പേരുണ്ടായി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു