സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന (എച്ച്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Fileicon-pdf.png
 GOKUL KRISHNA,
10, ST. JOSEPH`S H S MATHILAKAM (Thrissur)
HS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-645-6.pdf
Fileicon-pdf.png
 LIGEN GEORGE,
8, Bethany St.Mary's Girls HSS Ranni-Perunadu (Pathanamthitta)
HS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-645-11.pdf
Fileicon-pdf.png
 MUHAMMED YASEEN V,
10, G H S S Moolankave (Wayanad)
HS വിഭാഗം ഹിന്ദി ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-645-5.pdf