സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/മലയാളം കഥാരചന (എച്ച്.എസ്.എസ്)/C ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Fileicon-pdf.png
FATHIMA FINSA. V,
11, D.I.S.Girls H.S.S.Kannur(Kannur)
HSS വിഭാഗം മലയാളം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-950-28.pdf
Fileicon-pdf.png
LEKSHMI PRASAD,
11, M S M H S S Kayamkulam(Alappuzha)
HSS വിഭാഗം മലയാളം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-950-20.pdf
Fileicon-pdf.png
RANA.M.S.,
12, Govt. H.S.S. Edappally(Ernakulam)
HSS വിഭാഗം മലയാളം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-950-24.pdf
Fileicon-pdf.png
RAYNAL ROS SEBASTIAN,
11, St.Aloysiou's HSSAthirampuzha (Kottayam)
HSS വിഭാഗം മലയാളം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-950-16.pdf
Fileicon-pdf.png
SRIDEVI T C,
12, Govt. V. H. S. S Talikulam(Thrissur)
HSS വിഭാഗം മലയാളം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
പ്രമാണം:Ssk18-950-27.pdf