സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/മലയാളം കവിതാരചന HS/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

ANANYA O,
10, 23026 - G G V H S S IRINJALAKUDA, Thrissur
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 639 HS A 1 23026.PDF

PDF file icon.png

JIYA P BIJU,
10, 15003 - Fr. G K M H S S Kaniyaram, Wayanad
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 639 HS A 2 15003.PDF

PDF file icon.png

SIDHARTH P B,
10, 38107 - Model Residential School Pathanamthitta, Pathanamthitta
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 639 HS A 4 38107.PDF

PDF file icon.png

KRISHNA B S,
10, 17020 - St. Joseph`s Anglo Indian Girls H. S. S, Kozhikode
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 639 HS A 5 17020.PDF

PDF file icon.png

ATHIRA SUBHASH,
10, 29063 - S. V. V. E. M. H. S. Adimali, Idukki
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 639 HS A 9 29063.PDF

PDF file icon.png

LABEEBA BANU M P,
10, 18138 - G.H.S.S Chullikkode, Malappuram
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 639 HS A 10 18138.PDF

PDF file icon.png

ABJA KALYANI.S,
10, 20005 - G. H. S. S. Anakkara, Palakkad
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 639 HS A 11 20005.PDF

PDF file icon.png

ANAKHAPRASAD . B,
10, 44009 - Panchayath H. S. Kanjiramkulam, Thiruvananthapuram
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 639 HS A 12 44009.PDF

PDF file icon.png

JEEVAN K,
10, 13039 - GHSS KUNHIMANGALAM, Kannur
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 639 HS A 13 13039.PDF