സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ് HS/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2019-20 601 HS B 7 38062.JPG

LEKSHMI PRIYA V,
8, 38062 - Netaji High School Pramadom, Pathanamthitta
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 601 HS B 8 17093.JPG

ASHWIN SANJAY T P,
10, 17093 - G. V. H. S. S. Cheruvannur, Kozhikode
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 601 HS B 10 28050.JPG

AISWARYA LAKSHMI S,
10, 28050 - Guardian Angel`s E M H S Mannoor, Ernakulam
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 601 HS B 12 42031.JPG

ASWIN S,
9, 42031 - B.R.M.H.S. Elavattom, Thiruvananthapuram
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 601 HS B 14 32042.JPG

SHINO REJI JOHN,
10, 32042 - CMS HS Mundakayam, Kottayam
HS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20