സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/കവിതാരചന മലയാളം(എച്ച്.എസ്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

ANUPRIYA JOJO,
12, 45051 - St Marys H S S Kuravilangad, Kottayam
HSS വിഭാഗം Kavitharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS B 1 45051.PDF

PDF file icon.png

AMIN MARIA DOMINIC,
11, 29040 - Fathima Matha Girls H S S Koompanpara, Idukki
HSS വിഭാഗം Kavitharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS B 3 29040.PDF

PDF file icon.png

SIVARENJINI M,
12, 37002 - S. V. G. V. H. S. S Kidangannur, Pathanamthitta
HSS വിഭാഗം Kavitharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS B 10 37002.PDF

PDF file icon.png

MIS AB THANVEER,
12, 23016 - S S M H S AZHICODE, Thrissur
HSS വിഭാഗം Kavitharachana
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 956 HSS B 15 23016.PDF