സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/ഇംഗ്ലീഷ് കഥാരചന HS/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

SREELAKSHMI K,
10, 22053 - H. F. C. G. H. S. Thrissur, Thrissur
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 14 22053.PDF

PDF file icon.png

ASIN SAGARAM.S,
10, 44051 - St. John`s H. S. S. Undancode, Thiruvananthapuram
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 15 44051.PDF

PDF file icon.png

NANDHANA MANOJ,
10, 30071 - St.Thomas EMHSS Attappallam, Idukki
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 17 30071.PDF

PDF file icon.png

KRISHNA K M,
9, 15051 - Assumption H S Bathery, Wayanad
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 18 15051.PDF

PDF file icon.png

K.P.SHIVASANKAR THANTHRI,
10, 12025 - Rajahs H.S.S Nileshwar, Kasaragod
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 19 12025.PDF

PDF file icon.png

DONA SEBASTIAN,
10, 32015 - St. Mary's HSS Teekoy, Kottayam
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 20 32015.PDF

PDF file icon.png

ANUGRAHA SATHYAN,
10, 13099 - St.Mary's High School For Girls, Payyannur, Kannur
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 21 13099.PDF

PDF file icon.png

LAKSHMI PRIYA M P,
10, 24084 - Assisi English Medium School Thalakottukara, Thrissur
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 22 24084.PDF

PDF file icon.png

AYRIN,
10, 18091 - I K T H S S Cherukulamba, Malappuram
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 23 18091.PDF

PDF file icon.png

RHITHIKA P K,
10, 17079 - Sevamandir Post Basic School, Ramanattukara, Kozhikode
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 24 17079.PDF

PDF file icon.png

NEZA .M,
9, 21010 - B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School, Alathur , Palakkad
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 26 21010.PDF

PDF file icon.png

MEGHA RAVEENDRANATH,
10, 34025 - St Mary`s Girl`s HS Cherthala, Alappuzha
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 27 34025.PDF

PDF file icon.png

UTHARA MENON,
10, 25068 - Sree Narayana H. S. S. North Paravoor, Ernakulam
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 28 25068.PDF

PDF file icon.png

SIVAJYOTHI.B.,
10, 38013 - S.N.D.P.H.S.S Chenneerkara, Pathanamthitta
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 29 38013.PDF

PDF file icon.png

AKSHAYA SREEKUMAR,
10, 41043 - St Jude H S Mukhathala, Kollam
HS വിഭാഗം കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 695 HS A 30 41043.PDF