സഹായം Reading Problems? Click here

G. L. P. S. Kunjathur/പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
ಜನವರಿ 26 ಬುಧವಾರದಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದರು. ಧ್ವಜ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆಯರು ಹಾಡಿದರು. ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಈ ದಿನದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಜನವರಿ 26 ಬುಧವಾರದಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದರು. ಧ್ವಜ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆಯರು ಹಾಡಿದರು. ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಈ ದಿನದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಜನವರಿ 26 ಬುಧವಾರದಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದರು. ಧ್ವಜ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆಯರು ಹಾಡಿದರು. ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಈ ದಿನದ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
"https://schoolwiki.in/index.php?title=G._L._P._S._Kunjathur/പ്രവർത്തനങ്ങൾ&oldid=1521993" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്