സഹായം Reading Problems? Click here


2017-18 അധ്യയന വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ‍‍‍‍‍

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ

വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ ക്വിസുകൾ, പോസ്റ്റർ നിർമാണം, ചിത്രരചനാമത്സരം , മറ്റു രചനാമത്സരങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തി

നേട്ടങ്ങൾ

  • 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ 11 ഫുൾ A+ ലഭിച്ചു
  • +2 വിനു 9 ഫുൾ A+ ലഭിച്ചു
  • 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യു എസ് എസ് ലഭിച്ചു
  • വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻ എം എം എസ് സ്കോളർഷിപ് ലഭിച്ചു

വിനോദയാത്ര

2017-18 വർഷത്തെ സ്കൂൾ വിനോദയാത്ര കൊച്ചി വണ്ടർ- ലായിലേക്ക് നടത്തി 21077 25.resized.png