സ്കൂൾവിക്കി പുരസ്കാരം 2022 - ക്ലസ്റ്റർ തലത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ജില്ലകളിൽ നിന്നും ക്ലസ്റ്റർ തലത്തിലെ മൂല്യനിണ്ണയത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങൾ ( 13 / 04 / 2022 )


കുറിപ്പ്: ഇത് ഓരോ ജില്ലയിലേയും വിദ്യാലയങ്ങളുടെ School Code ൻ്റെ അവരോഹണക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച പട്ടികയാണ്, സ്ഥാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല.

ക്രമനമ്പർ സ്കൂൾ തരം സ്കൂൾ കോഡ് ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല ഉപജില്ല
1 സെൻറ് ജോർജ്ജ് എച്ച് എസ് , തങ്കി HS 34010 ആലപ്പുഴ ചേർത്തല തുറവൂർ
2 ഗവ ഡി വി എച്ച് എസ് എസ് , ചാരമംഗലം HS 34013 ആലപ്പുഴ ചേർത്തല ചേർത്തല
3 ഗവ വി വി എച്ച് എസ് എസ് , കോടംതുരുത്ത് HS 34018 ആലപ്പുഴ ചേർത്തല തുറവൂർ
4 ഗവ ഗേൾസ് എച്ച് എസ് എസ് , ചേർത്തല HS 34024 ആലപ്പുഴ ചേർത്തല ചേർത്തല
5 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ്, ചേർത്തല HS 34025 ആലപ്പുഴ ചേർത്തല ചേർത്തല
6 സെന്റ് തെരേസാസ് എച്ച് എസ് മണപ്പുറം HS 34035 ആലപ്പുഴ ചേർത്തല തുറവൂർ
7 മദർ തേരസാ ഹൈസ്ക്കൂൾ , മുഹമ്മ HS 34046 ആലപ്പുഴ ചേർത്തല ചേർത്തല
8 എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ് .പാണാവള്ളി PRIMARY 34326 ആലപ്പുഴ ചേർത്തല തുറവൂർ
9 ഗവ .യു .പി .എസ് .ഉഴുവ PRIMARY 34336 ആലപ്പുഴ ചേർത്തല തുറവൂർ
10 എസ്സ് ഡി.വി.ഗേൾസ്എച്ച്.എസ്സ്. ആലപ്പുഴ HS 35003 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ
11 സെന്റ്.മേരീസ്എച്ച്.എസ്സ്.വട്ടയാൽ HS 35005 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ
12 സെന്റ്. ജോസഫ്സ് ജി.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ആലപ്പുഴ HS 35006 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ
13 എസ്സ്.എൻ.എം.എച്ഛ്.എസ്സ്.എസ്സ്.പുറക്കാട് HS 35020 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ
14 ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാക്കാഴം HS 35021 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ
15 എം.ഐ.എച്ച്.എസ്സ്.പൂങ്കാവ് HS 35052 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ
16 സെന്റ് ജോസഫ്സ് എൽ പി ജി എസ്, ആലപ്പുഴ PRIMARY 35213 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ
17 സി എം എസ് എൽ പി എസ് മുല്ലയ്‍ക്കൽ PRIMARY 35219 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ
18 ഗവ. ജെ ബി എസ് പുന്നപ്ര PRIMARY 35229 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ
19 ജി യു പി എസ് ആര്യാട് നോർത്ത് PRIMARY 35230 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ
20 ജി എൽ പി എസ് മംഗലം PRIMARY 35311 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ
21 എം ടി യു പി എസ് തൃക്കുന്നപ്പുഴ PRIMARY 35348 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ
22 ജി യു പി എസ് വെള്ളംകുളങ്ങര PRIMARY 35436 ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാട്
23 പോപ്പ് പയസ് XI എച്ച് എസ് എസ് ഭരണിക്കാവ് HS 36002 ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര കായംകുളം
24 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് ചുനക്കര HS 36013 ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര മാവേലിക്കര
25 വി വി എച്ച് എസ് എസ് താമരക്കുളം HS 36035 ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര കായംകുളം
26 ഗവ എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് കുടശ്ശനാട് HS 36039 ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര മാവേലിക്കര
27 എൻ ആർ പി എം എച്ച് എസ് എസ് കായംകുളം HS 36053 ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര കായംകുളം
28 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ മാടമ്പിൽ PRIMARY 36460 ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കര കായംകുളം
29 കണ്ണാടി എസ് എച്ച് യു പി എസ് PRIMARY 46224 ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് മങ്കൊമ്പ്
30 കായൽപ്പുറം സെന്റ് ജോസഫ് യു പി എസ് PRIMARY 46225 ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് മങ്കൊമ്പ്
31 എസ്.ജെ എച്ച്.എസ്.എസ് കരിമണ്ണൂർ HS 29005 ഇടുക്കി തൊടുപു‍ഴ തൊടുപു‍ഴ
32 ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ HS 29010 ഇടുക്കി തൊടുപു‍ഴ അറക്കുളം
33 എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് തുടങ്ങനാട് HS 29032 ഇടുക്കി തൊടുപു‍ഴ അറക്കുളം
34 എഫ്.എം.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കൂമ്പൻപാറ HS 29040 ഇടുക്കി തൊടുപു‍ഴ അടിമാലി
35 സി.എം.എച്ച്.എസ് മാങ്കടവ് HS 29046 ഇടുക്കി തൊടുപു‍ഴ അടിമാലി
36 ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ കരിങ്കുന്നം PRIMARY 29312 ഇടുക്കി തൊടുപു‍ഴ തൊടുപു‍ഴ
37 സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള HS 30014 ഇടുക്കി കട്ടപ്പന നെടുംങ്കണ്ടം
38 എം.എ.ഐ.എച്ച്.എസ് മുരിക്കടി HS 30065 ഇടുക്കി കട്ടപ്പന പീരുമേട്
39 ജി.എൽ.പി.എസ്സ്.തേർഡ്ക്യാമ്പ് PRIMARY 30509 ഇടുക്കി കട്ടപ്പന നെടുംങ്കണ്ടം
40 എസ്.ജി.യു.പി കല്ലാനിക്കൽ PRIMARY 29326 ഇടുക്കി തൊടുപുഴ തൊടുപുഴ
41 ഹോളി ഫാമിലി എച്ച്.എസ്.അങ്കമാലി HS 25024 എറണാകുളം ആലുവ അങ്കമാലി
42 സെൻറ് ജോസഫ്‌സ് ജി .എച്‌.എസ് കറുകുറ്റി HS 25041 എറണാകുളം ആലുവ അങ്കമാലി
43 സമൂഹം.എച്ച്.എസ്.എൻ .പറവൂർ HS 25070 എറണാകുളം ആലുവ വടക്കൻ പറവൂർ
44 എസ്.എൻ.വി.സംസ്കൃത ഹയർസെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, എൻ. പറവൂർ HS 25071 എറണാകുളം ആലുവ പറവൂർ
45 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് കൈതാരം HS 25072 എറണാകുളം ആലുവ പറവൂർ
46 സെന്റ്.ജോസഫ്.എച്ച്.എസ്.വരാപ്പുഴ HS 25078 എറണാകുളം ആലുവ ആലുവ
47 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. തൃക്കാക്കര PRIMARY 25212 എറണാകുളം ആലുവ ആലുവ
48 ഗവ. ജെ ബി എസ് കുന്നുകര PRIMARY 25402 എറണാകുളം ആലുവ അങ്കമാലി
49 സെന്റ്. മേരീസ് എ.ഐ.ജി.എച്ച്.എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി HS 26007 എറണാകുളം എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
50 അൽ ഫാറൂഖിയ്യ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ചേരാനല്ലൂർ HS 26009 എറണാകുളം എറണാകുളം എറണാകുളം
51 സെന്റ്. ജോൺ ഡി. ബ്രിട്ടോസ് എ. ഐ. എച്ച്. എസ്. ഫോർട്ടുകൊച്ചി HS 26013 എറണാകുളം എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
52 എസ്. ഡി. പി. വൈ. കെ. പി. എം. എച്ച്. എസ്. എടവനക്കാട് HS 26022 എറണാകുളം എറണാകുളം വൈപ്പിൻ
53 സെന്റ് മേരീസ് സി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.എറണാകുളം HS 26038 എറണാകുളം എറണാകുളം എറണാകുളം
54 ഔവർ ലേഡീ ഓഫ് ഫാത്തിമ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. കുമ്പളങ്ങി HS 26043 എറണാകുളം എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
55 എസ്.ഡി.പി.വൈ. ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി HS 26056 എറണാകുളം എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
56 എസ്.ഡി.പി.വൈ. ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പള്ളുരുത്തി HS 26057 എറണാകുളം എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
57 ഔവർ ലേഡീസ് സി.ജി.എച്ച്.എസ്. പള്ളുരുത്തി HS 26058 എറണാകുളം എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
58 സി.കെ.സി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി HS 26059 എറണാകുളം എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ
59 ശ്രീ കൊച്ചിൻ ഗുജറാത്തി വിദ്യാലയ യു പി സ്ക്കൂൾ ,കൊച്ചി PRIMARY 26338 എറണാകുളം എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
60 സെന്റ്.ജോസഫ്‌സ് എൽ പി ആന്റ് യു പി സ്ക്കൂൾ , മാനാശ്ശേരി PRIMARY 26342 എറണാകുളം എറണാകുളം മട്ടാഞ്ചേരി
61 ഗവഃ യു പി സ്ക്കൂൾ, കീച്ചേരി PRIMARY 26439 എറണാകുളം എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ
62 ശ്രീ നാരായണ എച്ച്.എസ്.എസ് ഒക്കൽ HS 27009 എറണാകുളം കോതമംഗലം പെരുമ്പാവൂർ
63 സെന്റ്. അഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ HS 28002 എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ
64 എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം HS 28012 എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ കൂത്താട്ടുകുളം
65 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. മണിയന്ത്രം PRIMARY 28202 എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ കല്ലൂർകാട്
66 സെന്റ്. ആൻഡ്രൂസ് എൽ.പി.എസ്. കദളിക്കാട് PRIMARY 28209 എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ കല്ലൂർകാട്
67 കമ്പിൽ മോപ്പിള ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ HS 13055 കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത്
68 അ‍ഞ്ചരക്കണ്ടി എച്ച് എസ് എസ് HS 13057 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ സൗത്ത്
69 മേരിലാന്റ് ഹൈസ്കൂൾ മടമ്പം HS 13064 കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ ഇരിക്കൂർ
70 ഇ എം എസ് സ്മാരക ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് പാപ്പിനിശ്ശേരി HS 13075 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരി
71 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കോറോം HS 13088 കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ പയ്യന്നൂർ
72 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മാതമംഗലം HS 13094 കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ പയ്യന്നൂർ
73 വാരം മാപ്പിള എൽ പി സ്കൂൾ PRIMARY 13351 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ നോർത്ത്
74 വലിയന്നൂർ നോർത്ത് യു പി സ്കൂൾ PRIMARY 13384 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ നോർത്ത്
75 ചെറുപുഷ്പം യു പി സ്കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടി PRIMARY 13452 കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ ഇരിക്കൂർ
76 ജി എം യു പി സ്ക്കൂൾ തെക്കുമ്പാട് PRIMARY 13556 കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ മാടായി
77 ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ പി സ്കൂൾ ,അഴീക്കോട് PRIMARY 13606 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരി
78 ഗവ. മുസ്ലീം എൽ പി സ്കൂൾ , അഴീക്കോട് PRIMARY 13608 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരി
79 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ, പാപ്പിനിശ്ശേരി വെസ്റ്റ് PRIMARY 13659 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരി
80 ഗവ. യു പി സ്കൂൾ ,പുഴാതി PRIMARY 13660 കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരി
81 സേക്രഡ്ഹാർട്ട് ഗേൾസ്. എച്ച് .എസ്.തലശ്ശേരി HS 14002 കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി സൗത്ത്
82 രാജീവ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്.മൊകേരി HS 14028 കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി പാനൂർ
83 എൻ.എ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങത്തൂർ HS 14031 കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ചൊക്ലി
84 പി.കെ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് കടവത്തൂർ HS 14045 കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി പാനൂർ
85 ഗവ.എച്ച് .എസ്.എസ്.ചാവശ്ശേരി HS 14052 കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ഇരിട്ടി
86 പിണറായി ജി.വി ബേസിക് യു.പി.എസ് PRIMARY 14366 കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി തലശ്ശേരി നോർത്ത്
87 പൂക്കോം മുസ്ലിം എൽ പി എസ് PRIMARY 14451 കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ചൊക്ലി
88 കരിയാട് നമ്പ്യാർസ് യു പി എസ് PRIMARY 14459 കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ചൊക്ലി
89 കൊളവല്ലൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് PRIMARY 14511 കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി പാനൂർ
90 ജി.യു.പി.എസ് മുഴക്കുന്ന് PRIMARY 14871 കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ഇരിട്ടി
91 എസ്. എ.ടി.എച്ച്.എസ്. മഞ്ചേശ്വർ HS 11007 കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം
92 G. L. P. S. Mulinja PRIMARY 11217 കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വർ
93 ജി എൽ പി എസ് പരപ്പ PRIMARY 11338 കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് കുമ്പള
94 ജി.യു.പി.എസ്.അടുക്കത്തുവയൽ PRIMARY 11451 കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
95 ജി.യു.പി.എസ്.ചെമ്മനാട് വെസ്‌റ്റ് PRIMARY 11453 കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
96 പി ടി എം എ യു പി സ്‌ക്കൂൾ ബദിര PRIMARY 11469 കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ്
97 എം പി എസ് ജി വി എച്ച് എസ് എസ് ബെള്ളിക്കോത്ത് HS 12018 കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ബേക്കൽ
98 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട് HS 12024 കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹോസ്‌ദുർഗ്
99 ഡോ.അംബേഡ്കർ.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്.കോടോത്ത് HS 12058 കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹോസ്‌ദുർഗ്
100 ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട് HS 12060 കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ബേക്കൽ
101 ജി.എച്ച്.എസ്. പുല്ലൂർ ഇരിയ HS 12073 കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹോസ്‌ദുർഗ്
102 ജി.എൽ.പി.എസ്. മാവിലാ കടപ്പ‌ുറം PRIMARY 12507 കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ചെറുവത്തൂർ
103 ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്. ചന്തേര PRIMARY 12518 കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ചെറുവത്തൂർ
104 എ.എൽ.പി.എസ്. തങ്കയം PRIMARY 12528 കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ചെറുവത്തൂർ
105 എ.എൽ.പി.എസ്. ഉദിന‌ൂർ സൗത്ത് ഇസ്ലാമിയ PRIMARY 12532 കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ചെറുവത്തൂർ
106 ജി. യു. പി. എസ്. മുഴക്കോത്ത് PRIMARY 12540 കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ചെറുവത്തൂർ
107 ജി. യു. പി. എസ്. പാടിക്കീൽ PRIMARY 12544 കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ചെറുവത്തൂർ
108 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് ആന്റ് വി എച്ച് എസ് എസ് കൊട്ടാരക്കര HS 39012 കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര കൊട്ടാരക്കര
109 ഗവ. എച്ച്.എസ്സ് .എസ്സ് സദാനന്ദപുരം HS 39014 കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര കൊട്ടാരക്കര
110 എം.റ്റി.എച്ച്.എസ്സ്, കുണ്ടറ HS 39055 കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര കൊട്ടാരക്കര
111 ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ വെസ്റ്റ് HS 40001 കൊല്ലം പുനലൂർ അഞ്ചൽ
112 ഗവ. എച്ച്. എസ്. എസ്. കടയ്ക്കൽ HS 40031 കൊല്ലം പുനലൂർ ചടയമംഗലം
113 ഗവ. യു.പി.എസ്സ് നിലമേൽ PRIMARY 40230 കൊല്ലം പുനലൂർ ചടയമംഗലം
114 യു.പി.എസ്സ് മുരുക്കുമൺ PRIMARY 40241 കൊല്ലം പുനലൂർ ചടയമംഗലം
115 ക്രിസ്തുരാജ്.എച്ച്.എസ് എസ്. കൊല്ലം HS 41066 കൊല്ലം കൊല്ലം കൊല്ലം
116 വിമലാഹൃദയ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം HS 41068 കൊല്ലം കൊല്ലം കൊല്ലം
117 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. അയ്യൻ കോയിക്കൽ HS 41075 കൊല്ലം Kollam Chavara
118 ഗവ.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഇരവിപുരം. HS 41090 കൊല്ലം കൊല്ലം കൊല്ലം
119 സെന്റ് പോൾസ് ജി.എച്ച്.എസ്, വെട്ടിമുകൾ HS 31037 കോട്ടയം പാലാ ഏറ്റുമാാനൂർ
120 എൻ.എസ്സ്. എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കിടങ്ങൂർ HS 31038 കോട്ടയം പാലാ ഏറ്റുമാനൂർ
121 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കടനാട്. HS 31067 കോട്ടയം പാലാ രാമപുരം
122 അൽഫോൻസ ഗേൾസ് എച്ച് എസ് വാകക്കാട് HS 31074 കോട്ടയം പാലാ രാാമപുരം
123 എസ്സ്.എച്ച്.ഗേൾസ് ഭരണങ്ങാനം HS 31076 കോട്ടയം പാലാ പാലാ
124 സെന്റ് തോമസ്സ് എച്ച്.എസ് പാലാ HS 31085 കോട്ടയം പാലാ പാലാ
125 സെന്റ് മേരീസ്.ഗേൾസ് എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് പാലാ HS 31087 കോട്ടയം പാലാ പാലാ
126 സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് തീക്കോയി PRIMARY 32224 കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഈരാറ്റുപേട്ട
127 മൗണ്ട് കാർമൽ എച്ച്.എസ്സ്,എസ്സ് ഫോർ ഗേൾസ്,കോട്ടയം HS 33025 കോട്ടയം കോട്ടയം കോട്ടയം ഈസ്റ്റ്
128 സെന്റ് ആൻസ്. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കോട്ടയം HS 33046 കോട്ടയം കോട്ടയം കോട്ടയം ഈസ്റ്റ്
129 സെന്റ് ഷാന്താൾസ് എച്ച്.എസ്സ്, മാമ്മൂട് HS 33055 കോട്ടയം കോട്ടയം changanacherry
130 സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം HS 33056 കോട്ടയം കോട്ടയം കോട്ടയം വെസ്റ്റ്
131 ബുക്കാനൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ പള്ളം HS 33070 കോട്ടയം കോട്ടയം Kottayam East
132 അയർക്കാട്ടുവയൽ പയനിയർ യുപിഎസ് PRIMARY 33302 കോട്ടയം കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി
133 സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കുറവിലങ്ങാട് HS 45051 കോട്ടയം കടുത്തുരുത്തി കുറവിലങ്ങാട്
134 സി എം എസ്സ് യു പി എസ്സ് കാട്ടാമ്പാക്ക് PRIMARY 45350 കോട്ടയം കടുത്തുരുത്തി കുറവിലങ്ങാട്
135 ജി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മടപ്പള്ളി HS 16012 കോഴിക്കോട് വടകര ചോമ്പാല
136 കെ.കെ.എം.ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ഓർക്കാട്ടേരി HS 16038 കോഴിക്കോട് വടകര ചോമ്പാല
137 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പയ്യോളി HS 16055 കോഴിക്കോട് വടകര മേലടി
138 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. അത്തോളി HS 16057 കോഴിക്കോട് വടകര കൊയിലാണ്ടി
139 അഴിയൂർ ഈസ്റ്റ് യു പി എസ് PRIMARY 16255 കോഴിക്കോട് വടകര ചോമ്പാല
140 ജി എം യു പി എസ് വേളൂർ PRIMARY 16341 കോഴിക്കോട് വടകര കൊയിലാണ്ടി
141 ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്. HS 17076 കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക്
142 കാലിക്കറ്റ് ഗേൾസ് വി & എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. HS 17092 കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് സിറ്റി
143 ഹോളി ഫാമിലി എച്ച്. എസ്സ്. വേനപ്പാറ HS 47039 കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി മുക്കം
144 ഫാത്തിമാബി മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കൂമ്പാറ HS 47045 കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി മുക്കം
145 എം. കെ. എച്ച്. എം. എം. ഒ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ് മണാശ്ശേരി HS 47089 കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി മുക്കം
146 നൊച്ചാട് എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ്. HS 47110 കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി പേരാമ്പ്ര
147 എ.എൽ.പി.എസ് കോണോട്ട് PRIMARY 47216 കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി കുന്ദമംഗലം
148 എ എം യു പി എസ് മാക്കൂട്ടം PRIMARY 47234 കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി കുന്ദമംഗലം
149 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ.പി.എസ് കൂടരഞ്ഞി PRIMARY 47326 കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി മുക്കം
150 മർകസ് എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് കാരന്തൂർ HS 47061 കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി കുന്ദമംഗലം
151 ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. ഇളമ്പ HS 42011 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങൽ
152 എസ്.എസ്.പി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ HS 42019 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല
153 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. അവനവൻചേരി HS 42021 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങൽ
154 ആർ.ആർ.വി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ HS 42024 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ കിളിമാനൂർ
155 ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. മടത്തറകാണി HS 42030 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ പാലോട്
156 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. പാലോട് HS 42032 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ പാലോട്
157 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് നാവായിക്കുളം HS 42034 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ കിളിമാനൂർ
158 എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ് വട്ടപ്പാറ HS 42036 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ നെടുമങ്ങാട്
159 ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ HS 42040 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ നെടുമങ്ങാട്
160 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പാളയംകുന്ന് HS 42054 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല
161 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് ചെറുന്നിയൂർ HS 42068 തിരുവനന്തപുരം ആററിങ്ങൽ വർക്കല
162 ജി എൽ പി ജി എസ് വർക്കല PRIMARY 42223 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല
163 ജി യു പി എസ് നിലയ്ക്കാമുക്ക് PRIMARY 42245 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല
164 ഗവ.എൽ പി എസ് ഇളമ്പ PRIMARY 42307 തിരുവനന്തപുരം ആററിങ്ങൽ ആററിങ്ങൽ
165 ഗവ. യു. പി. എസ്. പാലവിള PRIMARY 42354 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങൽ
166 പി. വി. എൽ. പി. എസ്സ് കൈലാസംക്കുന്ന് PRIMARY 42425 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ കിളിമാനൂർ
167 യു പി എസ്സ് അടയമൺ PRIMARY 42450 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ കിളിമാനൂർ
168 ഗവ. യു.പി.എസ്. കരകുളം PRIMARY 42548 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ നെടുമങ്ങാട്
169 ഗവ. ടൗൺ .യു.പി.എസ്. നെടുമങ്ങാട് PRIMARY 42560 തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ നെടുമങ്ങാട്
170 ഗവൺമെന്റ് വി.&എച്ച്.എസ്.എസ്. പിരപ്പൻകോട് HS 43003 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം കണിയാപുരം
171 ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. തോന്നയ്ക്കൽ HS 43004 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം കണിയാപുരം
172 സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പട്ടം HS 43034 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്
173 ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് പട്ടം HS 43035 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്
174 ഫോർട്ട് ഗേൾസ് മിഷൻ എച്ച്. എസ്. ഫോർട്ട് HS 43059 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്
175 സെൻറ് ഫിലോമിനാസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പൂന്തുറ HS 43065 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്
176 ഗവൺമെന്റ് എച്ച്. എസ്. എസ്. പുന്നമൂട് HS 43078 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്
177 എസ് എം വി ഗവൺമന്റ് മോഡൽ എച്ച് എസ് എസ് തിരുവനന്തപുരം HS 43083 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്
178 ഗവൺമെൻറ്, ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. എസ് ,കോട്ടൺഹിൽ HS 43085 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്
179 ഗവ. എൽ പി എസ് കോട്ടൺഹിൽ PRIMARY 43203 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്
180 സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് പൂഴിക്കുന്നു് PRIMARY 43219 തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത്
181 വിമല ഹൃദയ എച്ച്.എസ്. വിരാലി HS 44003 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര പാറശാല
182 സെന്റ് തോമസ് എച്ച്. എസ്. എസ്. അമ്പൂരി HS 44017 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര പാറശാല
183 പി.ആർ ഡബ്ള്യൂ. എച്ച്.എസ്.എസ് കാട്ടാക്കട HS 44018 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര കാട്ടാക്കട
184 ഗവൺമെന്റ് വി. &എച്ച്. എസ്. എസ്. കുളത്തൂർ HS 44021 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര പാറശാല
185 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. ചൊവ്വള്ളൂർ HS 44026 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര കാട്ടാക്കട
186 ഡി.വി.എം.എൻ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മാറനല്ലൂർ HS 44027 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര കാട്ടാക്കട
187 ഗവൺമെൻറ്. എച്ച്.എസ്.എസ് മാരായമുട്ടം HS 44029 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര നെയ്യാറ്റിൻകര
188 ന്യൂ എച്ച്.എസ്.എസ് നെല്ലിമൂട് HS 44032 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര ബാലരാമപുരം
189 ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കോട്ടുകാൽ HS 44033 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര ബാലരാമപുരം
190 വി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നേമം HS 44034 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര ബാലരാമപുരം
191 ഗവൺമെന്റ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ് & എച്ച്. എസ്. എസ്. പാറശാല HS 44041 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര പാറശാല
192 വി. പി. എസ്. ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ വെങ്ങാനൂർ HS 44046 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര ബാലരാമപുരം
193 എച്ച്.എസ്. എസ് ഫോർ ഗേൾസ് വെങ്ങാനൂർ HS 44049 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര ബാലരാമപുരം
194 ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ് വെങ്ങാനൂർ HS 44050 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര ബാലരാമപുരം
195 ഗവൺമെന്റ് വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. വീരണകാവ് HS 44055 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര കാട്ടാക്കട
196 വിക്ടറി ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. നേമം HS 44056 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര ബാലരാമപുരം
197 ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ് പരുത്തിപ്പള്ളി HS 44060 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര കാട്ടാക്കട
198 എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്പൂര് HS 44066 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര കാട്ടാക്കട
199 ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്. പ്ലാവൂർ HS 44068 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര കാട്ടാക്കട
200 ഗവ.എൽ.പി.എസ്. കിടാരക്കുഴി PRIMARY 44205 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര ബാലരാമപുരം
201 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.മുടിപ്പുരനട വെങ്ങാനൂർ PRIMARY 44220 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര ബാലരാമപുരം
202 ഗവ. എൽ. പി. എസ്. മൈലം PRIMARY 44316 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര കാട്ടാക്കട
203 ഗവ. യു. പി. എസ് ഊരുട്ടമ്പലം PRIMARY 44354 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര കാട്ടാക്കട
204 ഗവ. യു. പി. എസ് വിളപ്പിൽശാല PRIMARY 44358 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര കാട്ടാക്കട
205 ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് ‍ഡാലുംമുഖം PRIMARY 44503 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര പാറശാല
206 ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് കുന്നത്തുകാൽ PRIMARY 44546 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര പാറശാല
207 എൽ എം എസ്സ് യു പി എസ്സ് കോട്ടുക്കോണം PRIMARY 44552 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര പാറശാല
208 ജയമാത യു പി എസ് മാനൂർ PRIMARY 44554 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര പാറശാല
209 എൽ.എം.എസ്സ്. യു.പി.എസ്സ് പേരിമ്പക്കോണം PRIMARY 44557 തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര പാറശാല
210 സി എൻ എൻ ജി എച്ച് എസ് ചേർപ്പ് HS 22003 തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ചേർപ്പ്
211 എസ് എൻ ജി എസ് എച്ച് എസ് കാരമുക്ക് HS 22014 തൃശ്ശൂർ Thrissur Thrissur West
212 സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻ എച്ച് എസ് എസ് കുട്ടനെല്ലൂർ HS 22048 തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ്
213 ഗവ എച്ച് എസ് എസ് അഞ്ചേരി HS 22065 തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ്
214 മാതാ എച്ച് എസ് മണ്ണംപേട്ട HS 22071 തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ചേർപ്പ്
215 എസ് എസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് പുറനാട്ടുകര HS 22076 തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ വെസ്റ്റ്
216 വി. എൽ. പി. എസ്. കല്ലൂർ PRIMARY 22214 തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ചേർപ്പ്
217 ആർ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ആളൂർ HS 23001 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മാള
218 എസ്സ്. എച്ച്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി HS 23008 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ചാലക്കുടി
219 കെ കെ ടി എം ജി ജി എച്ച് എസ് എസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ HS 23013 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കൊടുങ്ങല്ലൂർ
220 എസ്സ്. എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട HS 23025 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
221 എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ HS 23038 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ചാലക്കുടി
222 പി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര HS 23040 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ചാലക്കുടി
223 സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി HS 23045 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മാള
224 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാള HS 23046 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മാള
225 പി. വി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. പറപ്പൂക്കര HS 23052 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
226 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുറ്റിക്കാട് HS 23056 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ചാലക്കുടി
227 സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുതുക്കാട് HS 23058 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
228 സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം HS 23070 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കൊടുങ്ങല്ലൂർ
229 ഒ. എൽ. എഫ്. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം HS 23080 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കൊടുങ്ങല്ലൂർ
230 ജി എൽ പി എസ് കോടാലി PRIMARY 23223 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ചാലക്കുടി
231 എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട PRIMARY 23301 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
232 എസ് എൻ ബി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ PRIMARY 23321 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
233 ജി യു പി എസ് പുത്തൻചിറ PRIMARY 23553 തൃശ്ശൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മാള
234 എസ് എം ടി ജി എച്ച് എസ് എസ് ചേലക്കര HS 24001 തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് വടക്കാഞ്ചേരി
235 ജി എച് എസ് എരുമപ്പെട്ടി HS 24009 തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് കുന്നംകുളം
236 ബി സി ജി എച്ച് എസ് കുന്നംകുളം HS 24015 തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് കുന്നംകുളം
237 സെന്റ് തെരെസാസ് ജി എച്ച് എസ് ബ്രഹ്മക്കുളം HS 24042 തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് ചാവക്കാട്
238 എൽ.എഫ്.എൽ.പി.എസ് ചേലക്കര PRIMARY 24620 തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് വടക്കാഞ്ചേരി
239 യു.എം.എൽ.പി.എസ് തിരുവില്വാമല PRIMARY 24648 തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാട് വടക്കാഞ്ചേരി
240 എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള HS 37001 പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല ആറൻമുള
241 എസ്. വി. ജി. വി. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കിടങ്ങന്നൂർ HS 37002 പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല ആറൻമുള
242 സെന്റ് തെരേസാസ് ബഥനി കോൺവെന്റ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ചെങ്ങരൂർ HS 37009 പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല മല്ലപ്പള്ളി
243 നാഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ വള്ളംകുളം HS 37012 പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല പുല്ലാട്
244 എസ്. വി. ഹൈസ്കൂൾ പുല്ലാട് HS 37036 പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല പുല്ലാട്
245 ബാലികാമഠം ഗേൾസ് ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ തിരുവല്ല HS 37049 പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല തിരുവല്ല
246 ഗവ. എൽ.പി.എസ്. തെങ്ങേലി PRIMARY 37208 പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല തിരുവല്ല
247 ഗവ. യു.പി.എസ്. ചുമത്ര PRIMARY 37259 പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല തിരുവല്ല
248 സെന്റ്മേരീസ് യു .പി .എസ്സ് .കോഴിമല PRIMARY 37342 പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല പുല്ലാട്
249 ഡോ.സി.റ്റി.ഈപ്പൻ മെമ്മോറിയൽ സെന്റ് തോമസ് വി. എച്ച്.എസ്.എസ്. പന്നിവിഴ HS 38002 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട അടൂർ
250 എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെന്നീർക്കര HS 38013 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി
251 അമൃത വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോന്നി HS 38035 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട കോന്നി
252 എം.ടി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്., കുന്നം HS 38047 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട റാന്നി
253 മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട HS 38055 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട
254 കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട HS 38057 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട
255 നേതാജി ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂൾ, പ്രമാടം HS 38062 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട കോന്നി
256 എസ്.വി.എച്ച്.എസ്. പൊങ്ങലടി HS 38098 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട പന്തളം
257 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.തോട്ടുവാ PRIMARY 38230 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട അടൂർ
258 ഗവ. യു.പി. എസ്. പൂഴിക്കാട് PRIMARY 38325 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട പന്തളം
259 ഗവ. യു. പി. എസ്. പുതുശ്ശേരിമല PRIMARY 38547 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട റാന്നി
260 ഗവ.വെൽഫെയർ യു.പി.എസ് തണ്ണിത്തോട് PRIMARY 38737 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട കോന്നി
261 കെ.എച്ച്.എം.എൽ.പി.എസ് മലയാലപ്പുഴ PRIMARY 38642‍‍ പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട
262 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാലിശ്ശേരി HS 20001 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം തൃത്താല
263 ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട് HS 20002 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം തൃത്താല
264 ജി.എച്.എസ്.എസ്.മേഴത്തൂർ HS 20007 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം തൃത്താല
265 ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂർ HS 20009 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം തൃത്താല
266 പരുതൂർ ഹൈസ്ക്കൂൾ പള്ളിപ്പുറം HS 20012 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം പട്ടാമ്പി
267 പി.ടി. എം. വൈ.എച്.എസ്.എടപ്പലം HS 20014 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം പട്ടാമ്പി
268 ജി.വി.എച്.എസ്.എസ് കൊപ്പം HS 20015 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം പട്ടാമ്പി
269 കെ വി ആർ എച്ച് എസ്, ഷൊറണൂർ HS 20022 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ
270 എസ് എസ് ഒ എച്ച് എസ്, ലക്കിടി HS 20029 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം
271 എ.യു.പി.എസ്.മനിശ്ശേരി PRIMARY 20259 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം
272 എ.എം.എൽ.പി.എസ്.. ചെർപ്പുളശ്ശേരി നോർത്ത് PRIMARY 20337 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി
273 എസ്. ആർ. ജെ. എ. എൽ. പി. എസ്. ഈശ്വരമംഗലം PRIMARY 20346 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി
274 ജി.യു. പി. എസ്. കടമ്പഴിപ്പുറം PRIMARY 20352 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി
275 എ. യു. പി. എസ്. അടക്കാപുത്തൂർ ‍ PRIMARY 20353 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി
276 ഡി. പി. എ. യു. പി. എസ്. തത്രംകാവിൽക‍ുന്ന് PRIMARY 20364 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി
277 എ.യു.പി.എസ്.കുലുക്കല്ലൂർ PRIMARY 20464 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ
278 ജി.യു.പി.എസ്.കക്കാട്ടിരി PRIMARY 20544 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം തൃത്താല
279 എ.എൽ.പി.എസ്.പേരടിയൂർ PRIMARY 20644 പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം പട്ടാമ്പി
280 സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി HS 21001 പാലക്കാട് പാലക്കാട് ആലത്തൂർ
281 ജി.വി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ചിറ്റൂർ HS 21041 പാലക്കാട് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ
282 ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കഞ്ചിക്കോട് HS 21050 പാലക്കാട് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ
283 കർണ്ണകയമ്മൻ എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. മൂത്താൻതറ HS 21060 പാലക്കാട് പാലക്കാട് പാലക്കാട്
284 ജി. വി. എച്. എസ്. എസ്. മലമ്പുഴ HS 21068 പാലക്കാട് പാലക്കാട് പാലക്കാട്
285 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മങ്കര HS 21073 പാലക്കാട് പാലക്കാട് പറളി
286 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പൊറ്റശ്ശേരി HS 21081 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട്
287 ജി എച്ച് എസ് എസ് കാരാകുറിശ്ശി HS 21082 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട്
288 ശബരി.എച്ച്.എസ്. പള്ളിക്കുറുപ്പ് HS 21083 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട്
289 കെ.ടി.എം.എച്ച്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് HS 21084 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട്
290 ജി.ഒ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. എടത്തനാട്ടുകര HS 21096 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട്
291 എം.ഇ.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് HS 21104 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട്
292 ജി.വി.എൽ.പി.എസ് ചിറ്റൂർ PRIMARY 21302 പാലക്കാട് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ
293 ആർ.കെ.എം.എൽ.പി.എസ്. കല്യാണപേട്ട PRIMARY 21337 പാലക്കാട് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ
294 ജി.യു. പി. എസ്. ചിറ്റുർ PRIMARY 21346 പാലക്കാട് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ
295 ജി.യു. പി. എസ്. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ PRIMARY 21348 പാലക്കാട് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ
296 എസ്. ബി. എസ്. ഓലശ്ശേരി PRIMARY 21361 പാലക്കാട് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ
297 കെ. വി. എം. യു. പി. എസ് പൊൽപ്പുള്ളി PRIMARY 21363 പാലക്കാട് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ
298 ജി.എൽ.പി.എസ്.മുണ്ടൂർ PRIMARY 21706 പാലക്കാട് പാലക്കാട് പറളി
299 ജി.യു.പി.എസ്.കോങ്ങാട് PRIMARY 21733 പാലക്കാട് പാലക്കാട് പറളി
300 കെ.എ.എൽ.പി.എസ് അലനല്ലൂർ PRIMARY 21835 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട്
301 ജി.യു.പി.എസ്. ചളവ PRIMARY 21876 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട്
302 ജി.യു.പി.എസ്. മണ്ണാർക്കാട് PRIMARY 21879 പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട്
303 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിമണ്ണ HS 18011 മലപ്പുറം മലപ്പുറം കിഴിശ്ശേരി
304 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇരുമ്പുഴി HS 18017 മലപ്പുറം മലപ്പുറം മലപ്പുറം
305 എ.എൽ.പി.എസ്. തോക്കാംപാറ PRIMARY 18405 മലപ്പുറം മലപ്പുറം മലപ്പുറം
306 എ.എം.എൽ.പി.എസ്. വില്ലൂർ PRIMARY 18431 മലപ്പുറം മലപ്പുറം മലപ്പുറം
307 ജി.ബി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂർ HS 19016 മലപ്പുറം തിരൂർ തിരൂർ
308 ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂർ HS 19026 മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി താനൂർ
309 കെ.എം.ജി.വി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തവനൂർ HS 19032 മലപ്പുറം തിരൂർ എടപ്പാൾ
310 ഡി.എച്ച്.ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൂക്കരത്തറ HS 19051 മലപ്പുറം തിരൂർ എടപ്പാൾ
311 ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. ഒതുക്കുങ്ങൽ HS 19058 മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി വേങ്ങര
312 സി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വള്ളിക്കുന്ന്. HS 19068 മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി പരപ്പനങ്ങാടി
313 എ.എം.എൽ.പി.എസ് കളിയാട്ടമുക്ക് PRIMARY 19413 മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി പരപ്പനങ്ങാടി
314 ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കക്കാട് PRIMARY 19441 മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി പരപ്പനങ്ങാടി
315 എ.യു.പി.സ്കൂൾ വെളിമുക്ക് PRIMARY 19456 മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി പരപ്പനങ്ങാടി
316 ജി.എൽ..പി.എസ്. ഒളകര PRIMARY 19833 മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി വേങ്ങര
317 എ.എൽ.പി.എസ്. എളമ്പുലാശ്ശേരി PRIMARY 19852 മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി വേങ്ങര
318 ജി.എൽ.പി.എസ് പറമ്പിൽപീടിക PRIMARY 19856 മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി വേങ്ങര
319 പി.എം.എസ്.എ.എം.എ.യു.പി.എസ് കാരാത്തോട് PRIMARY 19879 മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി വേങ്ങര
320 എസ്.ഒ.എച്ച്.എസ്. അരീക്കോട് HS 48002 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ അരീക്കോട്
321 സി.എച്ച്.എസ്.അടക്കാക്കുണ്ട് HS 48039 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ വണ്ടൂർ
322 ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വണ്ടൂർ HS 48049 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ വണ്ടൂർ
323 ജി.എൽ.പി.എസ്. ചെമ്രക്കാട്ടൂർ PRIMARY 48203 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ അരീക്കോട്
324 ജി.യു.പി.എസ്.ചുണ്ടത്തുംപൊയിൽ PRIMARY 48238 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ അരീക്കോട്
325 ജി.എം.യു.പി.എസ് നിലമ്പൂർ PRIMARY 48466 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ നിലമ്പൂർ
326 സി.യു.പി.എസ് കാരപ്പുറം PRIMARY 48477 മലപ്പുറം VANDOOR NILAMBOOR
327 ജി.യു.പി.എസ് പുള്ളിയിൽ PRIMARY 48482 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ നിലമ്പൂർ
328 ജി.എൽ.പി.എസ് കരുവാരകുണ്ട് PRIMARY 48513 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ വണ്ടൂർ
329 ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ് PRIMARY 48533 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ വണ്ടൂർ
330 കെ.എം.എം.എ.യു.പി.എസ് ചെറുകോട് PRIMARY 48550 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ വണ്ടൂർ
331 ജി.യു.പി.എസ് ചോക്കാട് PRIMARY 48551 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ വണ്ടൂർ
332 ജി.എം.യു.പി.എസ് കാളികാവ് ബസാർ PRIMARY 48553 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ വണ്ടൂർ
333 ജി.യു.പി.എസ് പഴയകടക്കൽ PRIMARY 48559 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ വണ്ടൂർ
334 യു..സി.എൻ.എൻ.എം.എ.യു.പി.എസ് പോരൂർ PRIMARY 48560 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ വണ്ടൂർ
335 കെ.എം.ഏസ്.എൻ.എം. എ.യു.പി.എസ് വെള്ളയൂർ PRIMARY 48562 മലപ്പുറം വണ്ടൂർ വണ്ടൂർ
336 ഗവ.വിഎച്ച്എസ്എസ് മാനന്തവാടി HS 15006 വയനാട് വയനാട് മാനന്തവാടി
337 സെന്റ്ജോസഫ്സ് എച്ച്എസ്എസ് കല്ലോടി HS 15008 വയനാട് വയനാട് മാനന്തവാടി
338 ഗവ.മോഡൽ എച്ച്എസ്എസ് വെള്ളമുണ്ട HS 15016 വയനാട് വയനാട് മാനന്തവാടി
339 നിർമ്മല ഹൈസ്കൂൾ കബനിഗിരി HS 15044 വയനാട് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി
340 ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി HS 15047 വയനാട് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി
341 ഗവ. എച്ച് എസ് എസ് മീനങ്ങാടി HS 15048 വയനാട് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി
342 അസംപ്ഷൻ എച്ച് എസ് ബത്തേരി HS 15051 വയനാട് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി
343 ഗവ. എച്ച് എസ് തോൽപ്പെട്ടി HS 15075 വയനാട് വയനാട് മാനന്തവാടി
345 സെന്റ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ എൽ പി എസ് പടിഞ്ഞാറത്തറ PRIMARY 15222 വയനാട് വയനാട് വൈത്തിരി
346 സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് യു പി എസ് പാടിച്ചിറ PRIMARY 15367 വയനാട് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി