സെൻറ്. മേരീസ് സി. എൽ. പി. എസ് ഒല്ലൂർ/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്റ്റേജ്

സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിന് 12 ഡിവിഷനുകളിലെ

മിനി ഹാൾ

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി  15ക്ലാസ് മുറികളുണ്ട്.

* കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് .

* കുട്ടികൾക്കുള്ള ടോയ്ലറ്റ്, ബാത്ത്റൂം:

* അടുക്കള .

* ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായി റാമ്പ് .

* അതിവിശാലമായ ചുറ്റുമതിലോടു കൂടിയ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് . വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്

* വിദ്യാലയത്തോട് ചേർന്ന് പ്രീ പ്രൈമറി വിഭാഗം ഉണ്ട് .

* പച്ചക്കറി കൃഷി

* കിണർ

* മിനി ഓഡിറ്റോറിയം

* വലിയ സ്റ്റേജ്

* ഹൈ ടെക് ലാബ്

* കുട്ടികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൈ കഴുകാനുള്ള സൗകര്യം

* ഒരു ഏക്കറിൽ വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു

*കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്ക്

* ലൈബ്രറി

* പൂന്തോട്ടം

വിശാലമായ കളിസ്ഥലം
കൈ കഴുകാനുള്ള സ്ഥലം

*ഓരോ നിലയിലും ടോയ്ലറ്റ്

സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം