സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എൽപിഎസ് വട്ടക്കുന്ന്/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിദ്യാരംഗ കലസാഹിത്യ വേദി, ശുചിത്വ ക്ലബ്‌, സയൻസ് ക്ലബ്‌ എന്നിവ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.