സെന്റ് തെരേസാസ് ടി ടി ഐ ,കണ്ണൂർ/ചരിത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം

ദർശനം: ദൈവത്തിൽ വേരൂന്നിയ, ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക.

ദൗത്യം: ദൈവം പര്യാപ്തമായിരുന്ന വെറോണിക്ക മാതാവിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയും സമൂഹത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സജ്ജരായ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  
അക്കാദമിക് മേഖലയിലെ മികവിനൊപ്പം താഴെപ്പറയുന്ന മൂല്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനികളിൽ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം - അച്ചടക്കം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബഹുമാനവും സ്നേഹവും - പ്രകൃതി സ്നേഹം ആത്മനിയന്ത്രണം - സേവനത്തിന്റെ ആത്മാവ് കഠിനാധ്വാനം - ലളിതമായ ജീവിത ശൈലി ഉത്തരവാദിത്തബോധം - അനുകമ്പ

 'LUCEAT LUX VESTRA' 'നിങ്ങളുടെ പ്രകാശം പ്രകാശിക്കട്ടെ - തീർച്ചയായും അവിസ്മരണീയമായിരുന്നു, 1941 ഏപ്രിൽ 1, റവ. ​​മദർ ജോസഫൈൻ, എ.സി. സുപ്പീരിയർ ജനറൽ കണ്ണൂർ സെന്റ് തെരേസാസ് ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂളിൽ അറിവിന്റെ വിളക്ക് തെളിയിച്ച ദിവസം.  മാനേജ്‌മെന്റിന് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിന് രണ്ട് ഹൈസ്‌കൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഒന്ന് കണ്ണൂരിലും മറ്റൊന്ന് കോഴിക്കോട്ടും ആയതിനാൽ ഒരു ട്രെയിനിംഗ് സ്‌കൂൾ വേണമെന്ന 

ആവശ്യം ശക്തമായി ഉയർന്നു. പരേതനായ സീ. ഗബ്രിയേൽ എസി ദൈവം അവളെ മനസ്സിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ കഴിവുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ മാനേജ്‌മെന്റിന് കഴിഞ്ഞില്ല. തല, ഹൃദയം, കൈ, ആരോഗ്യം എന്നീ നാല് ‘എച്ച്’കളുടെ വികാസമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന് അവർ ഗാന്ധിജിയെപ്പോലെ വിശ്വസിച്ചു. പരിശീലന സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുകൂടിയ ബൗദ്ധിക സാംസ്കാരികവും സൗന്ദര്യപരവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ഒരു പൈതൃകം അവൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചു.

തുടക്കത്തിൽ ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അദ്ധ്യാപക പരിശീലനം നൽകുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വിവിധ മതങ്ങളിലും ജാതികളിലും സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു.  കഴിഞ്ഞ 75 വർഷമായി ആ പ്രകാശം ഇന്ത്യയുടെ നീളത്തിലും പരപ്പിലും സമുദ്രങ്ങളിൽ പോലും വ്യാപിച്ചു.
പരിശീലന സ്കൂളിന്റെ അർപ്പണബോധമുള്ള ജോലി അതിന്റെ സമർപ്പിത ജീവനക്കാരുമായി തുടരുന്നു.  2015 ഏപ്രിൽ 1-ന് ഹൈസ്‌കൂളിൽ നിന്നുള്ള എൽപി വിഭാഗം വിഭജിച്ച് ടി.ടി.ഐ.യിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചു.  ട്രെയിനിംഗ് സ്‌കൂളിന്റെ ഇൻടേക്ക് 40 ആണ്, ലോവർ പ്രൈമറിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഡിവിഷനുകൾ വീതമുണ്ട്.
 വെറോണിക്ക മാതാവിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് - വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങൾ സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയും സമൂഹത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സജ്ജരായ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.