സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം''''സ്ക‌ൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ''''

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം

ക്രമനമ്പർ പേര് ഫോട്ടോ
1 റവ .ഫാദർ ഗ്രിഗറി പെരുമാലിൽ സി.എം.ഐ
Gregory.jpeg
2 ശ്രീ. ജോസഫ് മാത്യു നായത്തുപറമ്പിൽ (late)
Josephmathew.jpg
3 ശ്രീ. ജോസ് തോമസ് പാട്ടാശ്ശേരി
Josethomas.jpg
4 ശ്രീ.വി.പി. ക‌ുര്യൻ ആൻനിവാസ്
Vpkurian.jpg
5 റവ .ഫാദർ ലൂക്കാ ചാവറ സി.എം.ഐ
Fr-luka-antony-chavara.jpg
6 റവ .ഫാദർ തോമസ്സ്ക‌ുട്ടി സി.വി
Fr-thomas-choolaparampil.jpg
7 റവ .ഫാദർ ലൂക്കാ ചാവറ സി.എം.ഐ
Fr-luka-antony-chavara.jpg
8 റവ .ഫാദർ തോമസ്സ്ക‌ുട്ടി സി.വി
Fr-thomas-choolaparampil.jpg
9 റവ .ഫാദർ ലൂക്കാ ചാവറ സി.എം.ഐ
Fr-luka-antony-chavara.jpg