സഹായം Reading Problems? Click here


സി എം എസ് എൽ പി എസ് മുല്ലയ്‍ക്കൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി


നിറയുന്നു എൻ കണ്ണുകൾ
കരയുന്ന ഈ മനുഷ്യരെയോർത്ത്
വേദനയോടെ അവർ
ഈ മഹാമാരി ദുരിതങ്ങളാൽ

നീർപ്പോള പോലെയുള്ള ശരീരത്തിൽ
കയറിക്കൂടിയ വൈറസിൻ വേദന
ബന്ധുമിത്രാദികളെ നഷ്ടപ്പെട്ട
ഈ മഹാമാരി ദിനങ്ങളിൽ

വേദനിക്കും ഓർമ്മകൾ
മനസ്സിനുള്ളിൽ കുത്തിയോ
വേർപിരിഞ്ഞ മനസ്സുകൾ
മറക്കുവാൻ ആകുമോ

ഒന്നായി പോരാടാം
ഈ ദിനങ്ങളിൽ
നമുക്കൊന്നായ് ചേരാം
പ്രാണനായ കേരളത്തെ
പ്രാണനേകി വീണ്ടെടുക്കാം...!!!
 

ഷിവാനന്ദ് ജെ.ഷേണായ്
2 A സി എം എസ് എൽ പി എസ് മുല്ലയ്‍ക്കൽ
ആലപ്പുഴ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 22/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത