സഹായം Reading Problems? Click here


സി എം എസ് എൽ പി എസ് മുല്ലയ്‍ക്കൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരികെ വരാം നമുക്കൊന്നായി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തിരികെ വരാം നമുക്കൊന്നായി


തോൽക്കാതിരിപ്പാൻ ഒരു മന്ത്രം മാത്രം
മനസ്സുകൊണ്ടൊന്നായി
ശരീരം കൊണ്ടകന്നു നിൽക്കാം
ഒന്നായ് പങ്കിടാം മനസ്സുകൾ

ഒന്നായ് ചെയ്തിടാംഅതിജീവന മാർഗ്ഗം
അവനവന് സ്വന്തം തൻഗേഹം മാത്രം
സുരക്ഷിതരായിടാം അതിൻ മറവിൽ
സോപ്പിനാൽ ശുചിയാക്കിടാം കൈകൾ നിരന്തരം

നിത്യം മറച്ചിടാം മുഖം മാസ്കിനാൽ
ശങ്കവേണ്ട നിൻ ഹൃത്തിൽ
അകലുകയില്ല നാം ഇതിനാൽ
അടുക്കുകയാണ് ഹൃദയത്താൽ

ലോകമാം തറവാട്ടിലെ മക്കൾ നാം
ഒന്നായ് പൊരുതുന്നു..................
ഒരൊറ്റ പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ..........!!!

 

ആഷിർ. H
3 A സി എം എസ് എൽ പി എസ് മുല്ലയ്‍ക്കൽ
ആലപ്പുഴ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 22/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത