സി.ആർ.എച്ച്.എസ് വലിയതോവാള/സ്റ്റാഫ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്റ്റാഫ്
ക്രമനമ്പർ പേര് സ്ഥാനപ്പേര്
1 ശ്രീമതി ആൻസമ്മ തോമസ് ഹെ‍ഡ്മിസ്‍ട്രസ്
2 സിസ്റ്റർ സോളി എബ്രാഹം എച്ച്.എസ്.ടി(ഹിന്ദി) സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്
3 ശ്രീമതി മിനിമോൾ തോമസ് എച്ച്.എസ്.ടി(സോഷ്യൽ സയൻസ് ) & സ്‍ക‍ൂൾ ഐ ടി കോർഡിനേറ്റർ
4 ശ്രീ.ഹെലൻ റോസ് സേവ്യർ എച്ച്.എസ്.ടി (ഫിസിക്കൽ സയൻസ്)
5 ശ്രീ.ബിനു സെബാസ്റ്റ്യൻ എച്ച്.എസ്.ടി(ബയോളജി)
6 ശ്രീമതി. ഷീന ആന്റണി എച്ച്.എസ്.ടി(കണക്ക്)
7 ശ്രീമതി ഷിമി കെ ഫിലിപ്പ് എച്ച്.എസ്.ടി(ഇംഗ്ലീഷ്)
8 ശ്രീമതി. രമ്യ ജോസ് എച്ച്.എസ്.ടി(മലയാളം)
9 ശ്രീ.അജേഷ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.ടി(കണക്ക്)
10 സിസ്റ്റർ ബോണി എലിസബത്ത് കുര്യൻ എച്ച്.എസ്.ടി(മലയാളം)
11 ജോർജ് പുതുശേരി യു. പി.എസ്.എ
12 ശ്രീമതി സോളി ജോൺ യു.പി.എസ്.എ
13 ശ്രീമതി ജിനുമോൾ കെ ജെ യു.പി.എസ്.ടി
14 ശ്രീമതി കൈരളി എൻ എസ്സ് യു.പി.എസ്.ടി സംസ്കൃതം
15 ശ്രീമതി. നിത സെബാസ്റ്റ്യൻ യു.പി.എസ്.ടി ഹിന്ദി
16 സിസ്റ്റർ ജിൻസി തോമസ്. യു.പി.എസ്.ടി
17 ശ്രീ ബിൻസി മാത്യം യു.പി.എസ്.ടി
18 ശ്രീ ലിനി തോമസ് യു.പി.എസ്.ടി
19 ശ്രീമതി.റോസമ്മ കുര്യാക്കോസ് എൽ.പി.എസ്.ടി
20 ശ്രീമതി.നിഷ ആന്റണി എൽ.പി.എസ്.ടി
21 ശ്രീമതി.മോളിക്കുട്ടി ജോസഫ് എൽ.പി.എസ്.ടി
22 ശ്രീമതി.അഞ്ചു അന്ന ആന്റണി എൽ.പി.എസ്.ടി
23 ശ്രീമതി. ലിസി ജോർജ്ജ് എൽ.പി.എസ്.ടി
24 ശ്രീമതി. ജെസി തോമസ് എൽ.പി.എസ്.ടി
25 ശ്രീമതി റെക്സി ക്ലാർക്ക്
26 ശ്രീ. റ്റിറ്റോ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
27 ശ്രീമതി.അനിറ്റ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
28 ശ്രീ. ജോസുകുട്ടി എഫ്.റ്റി.എം
STAFF 2022

STAFF
STAFF
.....തിരികെ പോകാം.....