വിഷ്ണുമൂർത്തി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കണ്ണൂര് ജില്ലയില് ചില പ്രദേശങ്ങളില് ഈ തെയ്യം ചാമുണ്ഡി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു.

ഈ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് സന്തോഷ്.എ


"https://schoolwiki.in/index.php?title=വിഷ്ണുമൂർത്തി&oldid=394712" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്