വാരം യു പി സ്കൂൾ/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ

  • ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് ഹൈടെക് സജ്ജീകരണം
  • മൾട്ടി മീഡിയ റൂം
  • 10 കമ്പ്യൂട്ടറുകളോടെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്
  • പ്രൊജക്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ

ചിത്രശാല