വടക്കുമ്പാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോയിത്തട്ട ശ്രീപോർക്കലി ഭഗവതി,
ചിത്രം പകര്ത്തിയത് സന്തോഷ്.എ .

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി താലൂക്കിലെ എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശമാണു വടക്കുമ്പാട്. പിണറായിക്കും കതിരുരിനും തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ഇടയിലാണു വടക്കുമ്പാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാളി പ്പുഴയും ഉമ്മഞ്ചിിറ പ്പുഴയും വടക്കുമ്പാടിനു മൽസ്യ സമ്പത്ത് നൽകുന്നു. കുണ്ടൂർ മല ഈ പ്രദേശത്തിനു സം രക്ഷണത്തിനായി നിൽക്കുന്നു. തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 6-7 കി.മി. ദൂരമാണുള്ളത്. വടക്കുമ്പാടിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളാണു പാറക്കെട്ട്, പെരുന്താറ്റിൽ,തോട്ടുമ്മൽ,കൂളിബസാര് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ.
ധാരാളം തെയ്യങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉള്ള കാവുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകതയാണു. പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ - ശ്രീ കാവുള്ളതിൽ കാളീ ക്ഷേത്രം, ശ്രീ പുനിക്കോൾ, ശ്രീ കോയിത്തട്ട ശ്രീപോർക്കലി ക്ഷേത്രം, തിരുവോത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, പന്നിയോട്ട് കാവ്,ചെരിച്ചൽ മീത്തൽ കാവ്.
വടക്കുമ്പാട് ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഇവിടത്തെ ഏക ഹയർ സെക്കന്ററി സകൂളാണു. മറ്റ് സ്കൂളുകൾ - പി.സി.ഗുരുവിലാസം.ബി.യു.പി.സ്കൂൾ, പന്നിയോട്ട് സ്കൂള്, പെരുന്താറ്റില് വലിയ പറമ്പ് സ്കൂള്, ശ്രീ നാരായണ ബി. യു. പി. സ്കൂള് മുതലയായവ.


ഈ താള് തയ്യാറാക്കിയത് സന്തോഷ്.എ


"https://schoolwiki.in/index.php?title=വടക്കുമ്പാട്&oldid=394804" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്