സഹായം Reading Problems? Click here


ലിയോ തേർട്ടീന്ത് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ/അക്ഷരവൃക്ഷം/Basic Protective Measures

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search


Basic Protective Measures

Wash your hands frequently
Maintain social distancing
Avoid touching ears,nose and mouth
Practice respiratory hygiene
Stay informed and follow advice given by your health care provider.

AL SINAN S
2 A2 ലിയോ തേർട്ടീന്ത് എൽ പി എസ്സ്
ആലപ്പുഴ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 29/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം