സഹായം Reading Problems? Click here


യു. പി. എസ്. കോട്ടാത്തല/അക്ഷരവൃക്ഷം/മലിനീകരിക്കപെട്ട പുഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മലിനീകരിക്കപെട്ട പുഴ


പുഴയേ പുഴയേ കളകളമൊഴുകും പുഴയേ
തെളിഞ്ഞ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കും
പുഴക്കെന്തൊരു ചന്തം
പുഴ നിറയെ നീന്തും ചെറുമീനുകൾ
നീർക്കോലികൾ അങ്ങനെ പലതും
എന്തൊരു ഭംഗി പുഴയേ കാണാൻ
പിന്നെ,
എന്തിനീ പുഴയേ മലിനമാക്കുന്നു?
ഒരിടത്തൊരുവൻ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞപ്പോൾ
ദാഹം തീർത്തതും ഈ പുഴ തന്നെ
പിന്നെ,
എന്തിനീ പുഴയേ മലിനമാക്കുന്നു?
എന്തിനീ പുഴയേ മലിനമാക്കുന്നു?

 

തീർത്ഥ ജെ ബി
7A യു. പി. എസ്. കോട്ടാത്തല
കൊട്ടാരക്കര ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത