മുണ്ടേരി സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂൾ/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ

  • ആകർഷണീയമായ കെട്ടിടം .
  • ഹൈടെക് സൗകര്യത്തോടെയുള്ള മൾട്ടീമീഡിയ ക്ലാസ്സ്‌റൂം.
  • 30 കമ്പ്യൂട്ടറുകളോടെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് .
  • ആധുനികമായി സജ്ജീകരിച്ച സയൻസ് ലാബ് .

ചിത്രശാല