സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാപേജ്/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിദ്യാലയത്തിൽ ലഭ്യമായ ഹൈടെക്ക് സംവിധാനങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങളാണ് ഈ പേജിൽ ചേർക്കാവുന്നത്. ഹൈടെക്ക് സംവിധാനങ്ങളുടെ സജീവമായ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന മികച്ച ചിത്രങ്ങളും ചെറുവിവരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇതിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കാം.

ഓരോ വർഷത്തേയും വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പഴയവ മായ്ക്കരുത്. പുതിയ വിവരങ്ങൾ, താഴെത്താഴെയായോ ഉപതാളുകളായോ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

താഴെയുള്ള മാതൃക കാണുക:ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ

  • ഹൈസ്കൂളിലെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സ്മുറികളിലും ഹൈടെക്ക് സജ്ജീകരണം.
  • പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിൽ ഉപയോഗത്തിന് ഹൈടെക്ക് സൗകര്യത്തോടെയുള്ള മൾട്ടിമീഡിയാ റൂം.
  • 24 കമ്പ്യൂട്ടറുകളോടെയുള്ള ഹൈസ്കൂൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്.

ചിത്രശാല