ബി.ബി.എച്ഛ്.എസ്സ്,നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര./സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്


നിയമത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2012 -2013 അധ്യയന വർഷം മുതൽ സ്റ്റുഡന്റ് പോലിസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ഇന്നത്തെ യുവതീയുവാക്കളെ കാര്യപ്രാപ്തിയും, രാജ്യസ്നേഹവും, പൗരബോധവും, സേവനസന്നദ്ധതയുമുള്ള വ്യക്തികളാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്‌ഷ്യം.


2013-14 അധ്യയനവർഷം എസ് പി സി ആരംഭിച്ചു

പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സമിതി
 • ലഹരി ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • നേച്ചർ ക്യാംപ്
 • നെൽകൃഷി - കൊഞ്ചിറ ഏലാ പാടശേഖരം
 • സാമൂഹ്യസേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
  മികവുകൾ
 • 2014 ആഗസ്ത് 15 സ്വാതന്ത്യദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക പെൺപള്ളിക്കൂടം
 • ഷഹ്നാ ഷാ 2015-16 ലെ സംസ്ഥാന ക്യംപിൽ പങ്കെടുത്തു
 • ഫാത്തിമ എസ് ഹക്കിം മികച്ച പ്ളാററൂൺ കമാന്റർ (2014-15)
 • ആരതി ബി മികച്ച പ്ളാററൂൺ കമാന്റർ (2015-16)