സഹായം Reading Problems? Click here


ബാലികാലയം എൽ പി എസ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/അവർ മാലാഖമാർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അവർ മാലാഖമാർ

 അവർ മാലാഖമാർ

തൂവെൺ നിലാവുപോൽ
ഓടിനടക്കുന്ന മാലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങളെ
നിങ്ങൾതൻ കർത്തവ്യമാറ്റിനാൽ
ഓരോരോ ജീവന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ
കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയിൽ
മുങ്ങിത്താഴുന്ന ജീവിതങ്ങൾ
നിങ്ങൾ തൻ നനുത്ത സ്നേഹ സ്പർശത്താൽ
പുതുതുടിപ്പായിമാറുമ്പോൾ
ആർദ്രതയോടെ നിങ്ങൾതൻ മുഖത്തേക്ക്
നീളുന്ന മിഴികൾ തൻ സ്നേഹം
നിങ്ങൾതൻ കരുതലിനുള്ള സമ്മാനം
ജീവന്റെ കാത്തുസൂക്ഷിപ്പിന്റെ സമ്മാനം

 
 

അലോക്
III A ബാലികാലയം എൽ പി സ്കൂൾ
കണ്ണൂർ സൗത്ത് ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - MT_1260 തീയ്യതി: 29/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത