സഹായം Reading Problems? Click here


മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
55 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  21:22, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2017
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
വരി 22: വരി 22:  
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= 29  
 
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= 29  
 
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന്‍= കൃ‍ഷ്‌ണന്‍ പ‌ുനത്തില്‍         
 
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകന്‍= കൃ‍ഷ്‌ണന്‍ പ‌ുനത്തില്‍         
| പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്=  മനാഫ് കെ         
+
| പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്=  അബ്ദുല്‍ മനാഫ് കെ         
 
| സ്കൂള്‍ ചിത്രം= 19669.jpg‎|
 
| സ്കൂള്‍ ചിത്രം= 19669.jpg‎|
 
}}
 
}}
വരി 34: വരി 34:  
                       ഇതേ കാലഘട്ടത്തില്‍ നടുത്തൊടി മൊയ്തീന്‍  എന്നയാള്‍ പാറമ്മേല്‍  എന്ന സ്ഥലത്ത്  ഒര‌ു  സ്‌ക‌ൂള്‍  സ്ഥാപിച്ചിര‌ുന്ന‌ു. പിന്നീട് കോറ്റത്ത് സ്‌ക‌ൂളില്‍ സൗകര്യമ‌ുണ്ടായപ്പോള്‍ CP അസീസ് ഹാജിയ‌ുടെ   
 
                       ഇതേ കാലഘട്ടത്തില്‍ നടുത്തൊടി മൊയ്തീന്‍  എന്നയാള്‍ പാറമ്മേല്‍  എന്ന സ്ഥലത്ത്  ഒര‌ു  സ്‌ക‌ൂള്‍  സ്ഥാപിച്ചിര‌ുന്ന‌ു. പിന്നീട് കോറ്റത്ത് സ്‌ക‌ൂളില്‍ സൗകര്യമ‌ുണ്ടായപ്പോള്‍ CP അസീസ് ഹാജിയ‌ുടെ   
 
  നേതൃത്വത്തില്‍  അവിട‌ുത്തെ ക‌ുട്ടികളെ ഉള്‍പ്പെട‌ുത്തി കോറ്റത്ത് സ്‌ക‌ൂള്‍ വിപ‌ുലമാക്കി. മലബാര്‍ ഡിസ്‌ട്രിക് ബോര്‍ഡിന്റെ കീഴിലായിര‌ുന്ന‌ു അന്ന് സ്‌ക‌ൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിര‌ുന്നത്.   
 
  നേതൃത്വത്തില്‍  അവിട‌ുത്തെ ക‌ുട്ടികളെ ഉള്‍പ്പെട‌ുത്തി കോറ്റത്ത് സ്‌ക‌ൂള്‍ വിപ‌ുലമാക്കി. മലബാര്‍ ഡിസ്‌ട്രിക് ബോര്‍ഡിന്റെ കീഴിലായിര‌ുന്ന‌ു അന്ന് സ്‌ക‌ൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിര‌ുന്നത്.   
     എണ്‍പത‌ുകളില്‍ ക‌ുട്ടികള്‍  ആയിരത്തി അ‍ഞ്ഞ‌ൂറിലധികമായപ്പോള്‍  ഓല ‍ഷെഡ‌‌ുകളിലായിര‍ുന്ന‌ു അന്ന് സ്‌ക‌ൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിര‌ുന്നത്.  പിന്നീട് നന്നമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലം ഏറ്റെട‌ുക്ക‌ുകയ‌ും സര്‍ക്കാരിന്റേയ‌ും നാട്ട‌ുകാര‍‌ുടേയ‌ും സഹകരണത്തോടെ നമ്മ‌ുടെ ഗവണ്‍മെന്റ് UP ഇന്ന‌ു കാണ‌ുന്ന നിലയിലെത്തി
+
     എണ്‍പത‌ുകളില്‍ ക‌ുട്ടികള്‍  ആയിരത്തി അ‍ഞ്ഞ‌ൂറിലധികമായപ്പോള്‍  ഓല ‍ഷെഡ‌‌ുകളിലായിര‍ുന്ന‌ു അന്ന് സ്‌ക‌ൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിര‌ുന്നത്.  പിന്നീട് നന്നമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലം ഏറ്റെട‌ുക്ക‌ുകയ‌ും സര്‍ക്കാരിന്റേയ‌ും നാട്ട‌ുകാര‍‌ുടേയ‌ും സഹകരണത്തോടെ നമ്മ‌ുടെ ഗവണ്‍മെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂള്‍  ഇന്ന‌ു കാണ‌ുന്ന നിലയിലെത്തി
    
നന്നമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഏക ഗവണ്‍മെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂളായ  കൊടിഞ്ഞി ഗവണ്‍മെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂള്‍  ഇന്ന്  ഭൗതികം, അക്കാദമികം, കലാ കായികം എന്നീ രംഗങ്ങളില്‍ മികവിലേക്ക് ക‌ുതിച്ച് കൊണ്ടിരിക്ക‌ുന്ന‌ു.  .  
 
നന്നമ്പ്ര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഏക ഗവണ്‍മെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂളായ  കൊടിഞ്ഞി ഗവണ്‍മെന്റ് UP സ്‌ക‌ൂള്‍  ഇന്ന്  ഭൗതികം, അക്കാദമികം, കലാ കായികം എന്നീ രംഗങ്ങളില്‍ മികവിലേക്ക് ക‌ുതിച്ച് കൊണ്ടിരിക്ക‌ുന്ന‌ു.  .  
7

തിരുത്തലുകൾ

"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/378569" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി