സഹായം Reading Problems? Click here


പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്ക്കൂൾ, പത്തിയൂർ/സ്റ്റുഡന്റ് സ്കൂൾ ഐ.റ്റി. കോർഡിനേറ്റർ സംഗമം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഹൈസ്ക്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് സ്കൂൾ ഐ.റ്റി കോർഡിനേറ്റർ സംഗമം 2010 ആഗസ്റ്റ് 26 വ്യാഴാഴ്ച 10 മണിക്ക് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ശ്രീ ജോർജ് വർഗ്ഗീസ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയിലെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ശ്രീ അബ്ദുൾ സത്താറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 22 കുട്ടികൾക്കായുള്ള പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
സ്റ്റുഡന്റ് സ്കൂൾ ഐ.റ്റി കോർഡിനേറ്റർ സംഗമം - ദൃശ്യങ്ങൾ
Phsssitc.jpg
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
പരിശീലനക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ
PHSSSITC clg.jpg
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::