സഹായം Reading Problems? Click here


നെടുവേലി സ്കൂൾ വാർത്തകളിൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

പത്ര വാർത്ത വായന ദിനം
പത്രവാർത്ത -അവാർഡ്
പത്രവാർത്ത -വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ്
ശാസ്ത്രമേള ഓവറാൾ 2016
കായികമേള ഓവറാൾ 2016
സേനാദിനം -അനുസ്മരണം -2016
പരിസ്ഥിതി പഠന ക്യാമ്പ് -കോട്ടൂർ കാപ്പുകാട്
കൈകഴുകൽ ദിനാചരണം
നെടുവേലി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ മാധ്യമം പത്രത്തിലെ വെളിച്ചത്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പതിപ്പിന്റെ പ്രകാശനം
കരാട്ടെ പരിശീലനം
മികവിന്റെ വിദ്യാലയം -പത്രവാർത്ത

വിവിധ ദിനപത്രങ്ങളിൽ നെടുവേലി സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തകൾ

പത്രവാർത്ത -ഊർജ്ജസംരക്ഷണം
റിപ്പബ്ളിക് ദിനത്തിൽ നെടുവേലി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥി രേഷ്മ.എസ്.ആർ മാധ്യമം പത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം
(2017) ജനുവരി 26 ന് സ്കൂളിൽ നടന്ന ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ്സ് ഏകദിന ക്യാമ്പ്
(2017) ജനുവരി -ഡോക്യുമെന്ററി പ്രകാശനം
(2017) ഫെബ്രുവരി 14 -വാനനിരീക്ഷ​ണ ക്യാമ്പ്
ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനം -ഫെബ്രുവരി 28 (2017)
(2017) ഏപ്രിൽ 17 മാതൃഭൂമി ദിന പത്രം നെടുവേലി സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്
ചലച്ചിത്ര മേളയെക്കുറിച്ച് ഡക്കാൺ ക്രോണിക്കിൾ പത്രം