സഹായം Reading Problems? Click here


ധർമ്മസമാജം യു പി സ്കൂൾ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി


ഇന്ന് രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ
കേട്ടതാണീ മഹാമാരിയെ
ലോകത്തെ ആകെ വിഴുങ്ങാനായി
വന്നതാണിവൻ
പെട്ടെന്നാർക്കും പിടിച്ചുകെട്ടുവാൻ
സാധിക്കില്ല ഇവനെ
എങ്ങിനെ ഇവനെ നേരിടുമെന്നാൽ
അങ്ങേയറ്റം ജാഗ്രതയിൽ നിന്നീടണം നമ്മൾ
പണ്ടുള്ളോർ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ
കൈകളും മുഖവും കാലും
കഴുകീട്ടു വേണം അകത്തു കയറാൻ എന്ന്
എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കുണ്ടോ
ആ ശീലം വല്ലതും
കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ കീഴടക്കുവാൻ
പൊരുതീടാം നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി

 

ശ്രീരന്യ ഷനോജ്
7 A ധർമ്മസമാജം യു പി സ്കൂൾ
കണ്ണൂർ നോർത്ത് ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Nalinakshan തീയ്യതി: 23/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത