സഹായം Reading Problems? Click here


ദാറുസലാം എൽ പി എസ് തൃക്കാക്കര/ ജി.കെ.ഹബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൊതുവിജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ജി.കെ.ഹബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ആനുകാലിക പ്രസക്തമായ വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നു.