സഹായം Reading Problems? Click here


ഡി.യു.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൂത/സോഷ്യൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ശ്രീമതി. എ.എൻ.വിജയലക്ഷ്മി ടീച്ചറുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2009-2010 വർഷത്തിൽ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി വെള്ളിനേഴി കല്ല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുമായി അഭിമുഖം നിയുക്ത അലിഗഡ് കേമ്പസായ ചേലാമലയിലേക്ക് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് ഓസോൺ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ടി.ടി.ഐ.പ്രിൻസിപ്പൽ രമേശൻ നായർ ക്ലാസെടുത്തു(ബോധ വൽക്കരണ ക്ലാസ്) ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതമെന്ന സന്ദേശം എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി ക്ലാസെടുത്തു വിവിധ ദിനാചരണങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പോസ്റ്റർ പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു