സഹായം Reading Problems? Click here


ജി യു പി എസ് പുന്തോപ്പിൽ ഭാഗം/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രകൃതി(കവിത)

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രകൃതി

പൂക്കളും പുഴകളുംനദികളും
നിറയുമെൻ പ്രകൃതി
തായ് പോൽ സ്നേഹവും
 താതൻ പോൽ സുരക്ഷയുംനൽകുമെൻ പ്രകൃതി
കുയിൽ തൻ മൃദുനാദത്താലും
സിംഹംതൻ ഗ‍ർജ്ജനത്താലും മുഴങ്ങുമെൻ പ്രകൃതി
മനുഷ്യ‍‍ർക്ക് താങ്ങായും തണലായും
തളരാതെ കാക്കുമെൻ പ്രകൃതി.

 

നിത്യ ഡിറ്റോ
5എ ജി യു പി എസ്സ് പൂന്തോപ്പിൽഭാഗം
ആലപ്പുഴ ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 29/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത