ജി യു പി എസ് കന്നൂർ‍‍/എന്റെ ഗ്രാമം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കന്നൂർ‍‍

കണയങ്കോട് പുഴ

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ കണയങ്കോട് പുഴയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് കന്നൂർ‍‍.ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് കെ.എസ്.ഇ.ബി സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

ഭൂമിശാസ്ത്രം

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉള്ളിയേരി പഞ്ചായത്തിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശമാണ് കന്നൂർ‍‍. അതിമനോഹരമായ കണയങ്കോട് പുഴയുടെ തീരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശം കൂടിയാണ് കന്നൂർ‍‍.

പ്രധാന പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ

കെ.എസ്.ഇ.ബി.സബ് സ്റ്റേഷൻ

ആരാധനാലയങ്ങൾ

തൃക്കോവിൽ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ

കന്നൂർ‍‍ ജി യു പി സ്കൂൾ , ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ

കന്നൂർ‍‍ ജി.യു.പി സ്കൂളിൻ്റെ മുൻവശം