സഹായം Reading Problems? Click here


ജി ജി എഛ് എസ് എസ് മലപ്പുറം/സിവിൽ സർവ്വീസ് അഭിരുചി പരിശീലനം(PACE)

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

എല്ലാ അവധി ദിനങ്ങളിലും പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് നടത്തി തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യർത്ഥികൾക്ക് അദ്ധ്യപകർ ക്ലാസെടുത്തു വരുന്നു