സഹായം Reading Problems? Click here


ജി എൽ പി എസ് തിനൂർ/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ക്യാമ്പസ്‌,പ്ലാസ്റ്റിക്‌ നിർമാർജനം,ദിനാചരണങ്ങൾ മുതലായവ പരിസ്ഥിതി ക്ലാബിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു