സഹായം Reading Problems? Click here


ജി എച്ച് യു പി എസ് കുറിച്ചിപ്പള/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

(1) 14 CLASSROOMS

(2) PLAY GROUND

(3) TWO SMART CLASS ROOMS

(4) 20 TOILETS

(5) COMPUTER LAB

(6)WATER FACIILITY:WELL AND BORE WELL

(7) 14 CLASS LIBRARY